• Föreningsgatan 127
  • S:t Olovsgatan 168-170
  • S:t Olovsgatan 164
  • Föreningsgatan 167
  • Bryggaregatan 30
  • Hantverkargatan 60 och 62
  • Föreningsgatan 127
  • Fint beläget
  • S:t Olovsgatan 168-170
  • S:t Olovsgatan 164
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress
Föreningsgatan 167 A-B, mfl
Åsatt fastighetsvärde
75 000 000 kr

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsbestånd i Landskrona

Mycket välskötta fastigheter bra beläget och samlat i Landskrona. 7 fastigheter med 70 lägenheter.

Fastighetsbeskrivning

Fastighetsbestånd bestående av 7 bostadsfastigheter innehållande 70 st lägenheter, garage och några mindre lokaler.

Hjorten 46 med adress Föreningsgatan 167 A-B.  Bostadsfastighet innehållande 21 lägenheter fördelade på 4 våningar med två trapphus samt källare med garage. Friköpt tomt ca 1992 kvm. Byggd 1971. Boyta ca 1.489 kvm och ca 697 kvm lokal/garage.  Lägenheterna är fördelade på 1 st 1rok, 12 st 2 rok, 1 st 3 rok och 6 st 4 rok. Hyresintäkt bostäder: 1.491.265 kr. Garage/lokal 158.424 kr. Taxeringsvärde (2016) 10.607.000 kr varav mark 3.074.000 kr.

Najaden 9 med adress Bryggaregatan 30 / Rönnebergsgatan 6 A-B. Bostadsfastighet innehållande 14 lägenheter fördelade på 3 våningar med två trapphus samt källare. Friköpt tomt ca 943 kvm. Byggd 1946. Boyta ca 923 kvm och lokal ca 20 kvm. Lägenheterna är fördelade på 3 st 1 rok, 6 st 2 rok, 4 st 3 rok, och 1 st 4 rok. Hyresintäkt bostäder: 863.352 kr. Taxeringsvärde (2016) 5.881.000 kr varav mark 1.628.000 kr.

Pelikanen 21 med adress S:t Olovsgatan 168-170. Bostadsfastighet innehållande 9 st lägenheter fördelade på 3 våningar och källare. Friköpt tomt ca 631 kvm. Byggd 1947. Boyta ca 619 kvm. Lägenheterna är fördelade på 6 st 2 rok och 3 st 3 rok. Hyresintäkter 589.476 kr. Taxeringsvärde (2016) 3.997.000 kr varav mark 1.075.000 kr.

Delfinen 16 med adress S:t Olovsgatan 164. Bostadsfastighet innehållande 6 lägenheter fördelade på 3 våningar. Friköpt tomt ca 512 kvm. Byggd 1940. Boyta ca 505 kvm. Lägenheterna är fördelade på 1 st 2 rok, 2 st 3 rok, och 3 st 4 rok. Hyresintäkt bostäder: 467.256 kr. Taxeringsvärde (2016) 3.223.000 kr varav mark 879.000 kr.

Draken 16 med adress Hantverkargatan 60. Bostadsfastighet innehållande 4 st lägenheter fördelade på 2 våningar och källare. Friköpt tomt ca 346 kvm. Byggd 1942. Boyta ca 346 kvm. Lägenheterna är fördelade på 2 st 2 rok och 2 st 3 rok . Hyresintäkter 252.672 kr. Lokal ca 5.244 kr. Taxeringsvärde (2016) 1.650.000 kr varav mark 485.000 kr.

Draken 17 med adress Hantverkargatan 62. Bostadsfastighet innehållande 6 st lägenheter fördelade på 2 våningar och källare. Friköpt tomt ca 433 kvm. Byggd 1946. Boyta ca 433 kvm. Lägenheterna är fördelade på 1 st 1 rok, 3 st 2 rok och 2 st 3 rok . Hyresintäkter 352.488 kr. Taxeringsvärde (2016) 1.624.000 kr varav mark 663.000 kr.

Nimrod 26 med adress Föreningsgatan 127. Bostadsfastighet innehållande 10 st lägenheter fördelade på 3 våningar och källare. Friköpt tomt ca 908 kvm. Byggd 1929. Boyta ca 840 kvm. Lägenheterna är fördelade på 2 st 1 rok, 4 st 2 rok och 4 st 3 rok. Hyresintäkter 861.852 kr. Taxeringsvärde (2016) 5.997.000 kr varav mark 1.501.000 kr.

 

 

 

 

 

 

Omgivning/Natur

Bra beläget och samlat bestånd i centrala Landskrona.

Närservice

Trevligt och lugnt område med närbutiker och närhet till Landskrona centrum.

Ekonomi

Hyresintäkter ca 5.042.028 kr

Driftskostnad ca 2.000.000 kr

Totalt 70 lägenheter.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget.