• Ödmannsonsgatan 24
  • Gården
  • Entré
  • Kök
  • Badrum
  • Trapp
  • Kök
  • Badrum
  • Kök
  • Tvättstuga
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress
Ödmanssonsgatan 24
Åsatt fastighetsvärde
9 900 000 kr
Uthyrbar area
784 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
750 972 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsfastighet i Landskrona

Välskött fastighet bra beläget i centrala Landskrona. Gröna omgivningar och all service runt knuten.

Fastighetsbeskrivning

Välskött hyreshus byggt 1934 med 14 lägenheter. Huset är  3½ våningar med inredningsbar vind och källare med tvättstuga, pannrum och förråd. Ett trapphus med balkonger. Lägenheterna fördelar sig på 7 st ettor, 4 stycken tvåor och tre stycken treor har en bra standard med nyare kök och badrum. Vinden är tomställd och kan inredas till ytterligare två lägenheter. Avloppen är relinade. Grön och trevlig innergård mot grönområde och lekplats.

Omgivning/Natur

Landskrona ligger vackert mot Öresund och har färjeförbindelse med Ven. Fastigheten ligger lungt med restauranger, affärer och all service på kort promenadavstånd.

Kommunikationer

Bra kommunikationer med buss, lätt att ta sig ut på motorvägarna eller tågstationen. Färja till Ven.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.