• Husen och gårdsplan och entré lght 2
  • Fasad
  • Gårdsplan
  • Entré lght 1
  • Entré lght 3
Lund
Bostadsfastighet
Adress
Kyrkovägen 26
Pris
2 800 000 kr
Uthyrbar area
210 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
346 356 kr/år
Tomtarea
650 Kvm

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsfastighet

Högavkastande fastighet med tre lägenheter, samtliga uthyrda till Migrationsverket.

Fastighetsbeskrivning

Elen bytt 2014 i två av lägenheterna och delvis i den tredje
Nytt kök insatt i en av lägenheterna 2014
Nyrenoverade badrum i två av lägenheterna 2014
Öppen spis i den den stora lägenheten
Luftvärmeanläggning insatt 2014

Byggnaderna bedöms vara i normalt skick.

Planlösning

På fastigheten finns två byggnader.

I den ena finns en lägenhet med kök och vardagsrum i ett samt ett sovrum utan fönster.

I den andra finns två lägenheter den ena 2 rok och den andra 3 rok

 

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger centralt i Genarp, 

Kommunikationer

Buss mot Lund och Malmö

Närservice

I orten finns:

ICA och Konsumaffär

Grundskola upp till 9:an

Bibliotek

Hyresintäkter

Hyresintäkter om 346 356 kronor.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i en nybildat AB vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.