• Lager/Verkstad/produktions- fastighet, Kontorsfastighet och asfalterad pargering och gård
  • Fasad
  • Lager/höglager
  • Lager/höglager
  • Lager
  • Lager/höglager
  • Fotostudio
  • Butik
  • Butik
  • Personalrum
Uddevalla
Lager/Logistik
Adress
Brunegårdsvägen 6
Åsatt fastighetsvärde
26 500 000 kr
Uthyrbar area
4 630 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 610 000 kr/år
Tomtarea
14 140 Kvm

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

Butik/Kontor/Lager

Möjlighet att förvärva en attraktiv butik/kontor/lager fastighet. Tomtareal om 14 140 kvm, total lokalarea om ca 4 630 kvm, hyresintäkter på ca 2 610 000 kr/år.

Bolagsförsäljning i nytt AB.

Fastighetsbeskrivning

Tomten är bebyggd med de två nedanstående byggnaderna.

Lagerbyggnaden är uppförd 2009 och är i ett mycket gott skick och med en hög standard. Friköpt tomt om 14 140 kvm med tidigare bygglov om ytterligare ca 1 000 kvm, väster om befintlig lagerbyggnad.

Butiks- kontorsbyggnaden om ca 1 223 kvm är uppförd 1988. Byggnaden är väl underhållen och i gott skick. Fullt uthyrt.

Tomten är till största delen asfalterad med goda möjligheter för uppställning och rangerings ytor.

Omgivning/Natur

Lokalhyresfastigheten är belägna på Frölandsindustriområde i Uddevalla med populära företag i närheten såsom Brandt bil och Hedin bil.

Kommunikationer

Avstånd till Uddevalla Centrum ca 5 km, till Torp Köpcentrum ca 5 km och ca 5 km till E6:an.

Mycket bra läge till Riksväg 44 och finns närliggande lokalbusshållplats och cykelvägar. Busshållplats 2,5 km, för bussar Göteborg, Norge m fl. Tåg 2,5 km.

Närservice

Inom 5 km från fastigheten ligger Torps köpcentrum, några restauranger samt en mindre livsmedelsaffär. Större utbud finns i Uddevalla C ca 5 km bort.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.