• Fasad Restaurang Eld Vin
  • Interiör restaurang
  • Interiör restaurang
  • Interiör restaurang
  • Interiör restaurang
  • Fasad Pålssons radio tv service och Laxen Spa
  • Fasad Hälsostudion Gym/vakant
  • Gym
  • Gym
  • Gym
Ängelholm
Butik/Handelsfastighet
Adress
Emblagatan 4
Pris
15 300 000 kr
Uthyrbar area
1 701 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 328 000 kr/år

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Butiksfastighet

Spännande fastighet angränsande till nya Brännborns området. Idag 5 butiker men möjlighet ändra till 6-8 beroende på behov.

Fastighetsbeskrivning

Butiksfastighet om ca 1 720 kvm, Skicket bedöms genomgående som gott.

Hyresgäster är idag Restaurang Eld och Vin, Bilförmedlingen, Pålssons radio och tv service, Laxen Spa och en vakant enhet som tidgare varit Hälsostudio/Gym.

Den senare lokalen är på ca 804 kvm.Förutom öppna ytor finns här också 2 st mycket fräscha omklädningsrum/duschar och bastu. Lokalen är flexibel med 4 st befintliga entrédörrar, vilket medger flexibilitet i uthrningen. Mestadels parkettgolv i  lokalenheten.

Hyresintäkter

Beräknade hyresintäkter vid full uthyrning 1 328 000 kronor (kallhyra) värmetillägg tillkommer med 100 kronor per kvm, vilket täcker värmekostnaden.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk besiktning av fastigheten.