• Butiken med P-platser
  • Fasad m entrén
  • In och utlastning
  • Baksida på fasaden
  • Framsida o entré
  • Modern inredning
  • Modern inredning
  • Modern inredning
  • Modern inredning
  • Kassorna
Landskrona
Butik/Handelsfastighet
Adress
Toftavägen 4
Pris
4 800 000 kr
Uthyrbar area
528 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
450 000 kr/år

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Butiksfastighet

Ortens enda livsmedelsaffär, fullt uthyrt till ICA Sveriga AB på långt avtal. Ändamålsenligt anpassad lokal.
Byggd 1984, gott skick. Gott om p-platser

Planlösning

Fastigheten är i ett plan, i fastigheten finns diverse kyrum, frysrum och beredningsrum. Fastigheten är godkänd av myndighet för livsmedelshantering.

Det finns 2 portar som är ändamålsenliga för verksamheten

Finns ca 20 p-platser

Hela fastigheten är uthyrd till ICA på femårskontrafkt med början 2017-10-01 ICA arrenderar i sin tur ut verksamheten.

 

Omgivning/Natur

Belägen mitt i samhället

Kommunikationer

Det finns buss till Landskrona.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär alternativt bolagsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.