• Framsidan med kundentré och p-platser
  • Fasaden framsida med kundentré
  • Butiksdel nedre plan
  • Butiksdel nedre plan
  • Butiksdel loftplan
  • Baksidan med lastintag samt svängradie för lastbilar
  • 2 st lastintag med lastkaj för lätt lastbil
  • Varuintag till lager
  • Kontor
  • Fastigheten ligger precis intill huvudleden till Västerås med skyltläge
Surahammar
Butik/Handelsfastighet
Adress
Enbärsvägen 10
Åsatt fastighetsvärde
11 800 000 kr
Uthyrbar area
3 000 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 500 000 kr/år

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
08-410 396 07
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Fullt uthyrd fastighet, god avkastning

Bra avkastningsinvestering (11%). Fullt uthyrd butiksfastighet till en etablerad och stabil hyresgäst som funnits i lokalen sedan 70-talet. Stora butiksytor samt lagerytor. 30-40 p-platser på tomten. Fastigheten är belägen i Surahammar precis intill rikväg 66 med skyltläge. Endast 10 min till Västerås.
Försäljningen sker i bolagsform. Tillträde enligt ö.k.

Kontakta Larssan Lundberg för mer information.

Fastighetsbeskrivning

Aders Möbler är en etablerad möbelverksamhet i Surahammar som är välkänd i grannkommunerna. Verksamheten har bedrivits sedan 1944 varav i denna fastighet sedan 70-talet.

Fastigheten ligger belägen i ett handels/industriområde vid infarten till Surahammar från riksväg 66. Fastigheten har skyltläge mot riksvägen medan infarten är från lokalgata. På fastigheten finns en byggnad, två in/utfarter samt asfalterad yta hela vägen runtom med ett 30-40 bilplatser samt plats för lastbilstransporter.

Planlösning:
Från gatan sett kommer du först till butiksdelen som som består av utställningsyta av möbler och inredning. Den höga takhöjden inger ett ljust och luftigt intryck av lokalen då det är stora skyltfönster som sträcker sig en bra bit runt byggnaden. I byggnadens mittdel så fortsätter butiken även upp på entresolplanet.
På byggnadens högra sida finns personalrum såsom kontor, pentry, flertalet wc samt teknikrum.
I byggnadens bakre del finns lagerdel med last och varuintag. Här finns pallställage och två lastkajer anpassade för transporter med lätt lastbil. Ägaren har tidigare övervägt att gräva ut lastrampen ytterligare för möjlighet att kunna ta emot större transporter.

Kommunikationer

Surahammar ligger endast ca 20 km ifrån Västerås vilket tar ca 10-12 minuter att köra. I Surahammars centrum finner du även tågstation samt busstation som tar dig till angränsande städer, kommunder och in till Stockholm. Avståndet till Stockholm är ca 12 mil.

Kommun & Närservice

Surahammar är en tätort och centralort i Surahammars kommun. Den största privata arbetsgivaren på orten, ståltillverkaren Surahammars Bruks AB, har anor från 1500-talet. Kommunen har ca 10 000 invånare och ligger endast 20 km ifrån Västerås.

I Surahammar finns flera butiker, matvaruaffärer, caféer och restauranger. Behöver du köpa möbler och husgeråd finns även secondhand-butik och loppis. Arbetsförmedlingen har kontor i Surahammar. Vid centrum ligger både biblitotek, Folkets Hus och biograf där de även anordnar även konserter och teaterföreställningar. Det finns många idrottsföreningar och i närheten av centrum finns badhus, fotbollsplaner, ridhus, idrottshallar och ishall.

Kort historia:
Under Gustav Vasas regering fanns i Surahammar en hammare. Man vet dock inte när driften startade. 1637 uppfördes en hammare med två härdar av Axel Oxelstierna på den plats där det nuvarande bruket ligger. 1866 började järnvägshjul och axlar att tillverkas och har sedan dess varit en viktig del av produktionen.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Buden ska beakta att ingen rabatt utgår för latent skatteskuld om affären görs i bolagsform.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheterna överlåtes. Vid bolagsförsäljning lämnas ingen rabatt för latent skatteskuld. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna och bolagen överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.