• Exteriört
  • Produktionsyta
  • Produktionsyta
  • Lastintag och inlastningsramp intill
  • Välfylld lageryta
  • Exteriört
  • Exteriört
  • Klastorpsvägen / Åkerivägen
  • Fastighetskarta
  • Områdeskarta
Södertälje
Lager/Logistik
Adress
Klastorpsvägen 15
Pris
18 500 000 kr
Uthyrbar area
2 700 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 458 240 kr/år
Tomtarea
3 782 Kvm

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
08-728 22 52
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
08-410 396 07
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Fullt uthyrd logistikfastighet

Med utmärkt läge för logistik och lagerverksamhet ligger denna fullt uthyrda fastighet om 2 700 kvm.
Kallhyra: 1 440 000:-/år.

Fastighetsbeskrivning

På fastigheten finns två byggnader som båda uppfördes 1985. Den mindre som är närmast Klastorpsvägen innehåller lagerytor samt kontordel och personalutrymme i 2 plan.Lagerytorna nås med port samt har en takhöjd om ca 3,5 meter.

Den större byggnaden består av lager på nedre plan samt lager och produktionshall i övre plan. Den ombyggnation och tillbyggnation gjordes 2007-2009. Övre plan nås genom en inlastningsramp och takhöjden är varierande mellan ca 2,5 - 3,7m. Den obebyggda marken mellan byggnaderna täcks av ett skärmtak

På gårdsplan finns uppställningsyta samt parkeringsplatser. Fastigheten är inhägnad.

Omgivning/Service

Moraberg är ett expansivt område som har blandade verksamheter inom såväl handel, produktion och lager/logistik. Idag är Moraberg Södertäljes största externhandelscentrum, med ett flertal storbutiker och restauranger. Däribland: Stadium, Jysk, El-giganten, Rusta, Intersport, Jula, Plantagen, McDonald's, K-Rauta, ÖoB och Shurgard. Det är beläget strax intill E4 och E20 samt ca 2,5 km från Södertälje centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägarna kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast:
Överlåtelseavtal tecknas senast:
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.