• Fasad
  • Tryckarket 6 - Bokbindarvägen 55
  • Område
  • Fastighetskarta
Stockholm
Bostadsfastighet
Adress
Bokbindarvägen 55
Pris
ANBUD
Uthyrbar area
1 434 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 184 127 kr/år

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
08-728 22 47
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet/er - Hägersten

Hyresfastigheten Tryckarket 6 i Hägersten säljes i rak fastighetsaffär, enskilt eller i paket med två närliggande hyresfastigheter. Fastigheterna är fullt uthyrda och inrymmer totalt 72 lägenheter i mindre storlekar.

Fastighetsbeskrivning

Hyresfastighet med attraktivt läge i Hägersten säljes enskilt eller i paket tillsammans med närliggande fastigheterna Boktryckaren 1 med adress Bokbindarvägen 26-28 och Kamreraren 2 med adress Inteckningsvägen 9-15.

Fastigheten har en markareal av 2040 kvm. På fastigheten finns en byggnad i form av ett punkthus i sex plan ovan mark samt källare. Byggnaden upptar ca 15% av markarealen.

Byggnaden rymmer 30 bostadslägenheter. Alla lägenheter har balkong. Flertalet av bostäderna består av 1:or och 2:or mellan 24-55 kvm. Fastigheten är fullt uthyrda. Tvättstuga med moderna maskiner. Lägenhetsförråd i källaren samt på vind. Cykelrum.

1 garage samt 12 parkeringsplatser varav 9 är vakanta.

Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 1434 kvm och utgörs till 100% av bostäder.

Byggnaden uppfördes 1944 och stambyttes under de senaste 10 åren avseende köks - och badrumsstammar. Lägenheterna totalrenoverades samtidigt med stambytet de senaste 10 åren.

Den obebyggda delen av fastigheten utgörs av gräsytor, stenbelagda kommunikationytor samt grusad parkering.

 

 

Omgivning/Närservice

Fastigheten ligger i Hägerstensåsen i södra Stockholm. Näromgivningen utgörs av flerbostadshus med inslag av villor. Ca 0.5 km promenad till tunnelbana (Hägerstensåsen), restauranger och affärer. Större utbud av shopping, vårdcentral m.m finns vid Liljeholmens Galleria som ligger tre stationer bort med tunnelbanan.

Övrigt

Hyresförhandling pågår, generellt har parterna kommit överens om 0,7% för 2017.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningen sker av likvidatorn advokaten Odd Swarting för Carl Gustaf Johnzons, Madeleine Rosengrens, Peter Johnszons och John C-E Tuvefalks enkla bolag vilket gemensamt äger fastigheterna Boktryckaren 1 och Tryckarket 6 samt tomträtten till fastigheten Kamreraren 2.

Försäljningspromemorian grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende försäljningspromemorians riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i försäljningspromemorian eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten. Köpare av fastigheten har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av försäljningspromemorian förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av denna försäljningspromemoria, att lämna indikativa, ej bindande, bud på fastigheten, se vidare om tidsplan

Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: 2017-10-13
Indikativt bud senast: 2017-10-23
Loi samt due dilligence senast: Enligt överesnkommelse
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse
Tillträde senast: Enligt överenskommelse

Servitut

Avtalsservitut gårdsplan, Last
01-IM2-43/2673 - 1, 1943-10-27

Byggnadsbeskrivning

Hyreshusenhet, bostäder (320)
Byggnad, värde: 14 600 000 kr
Mark, värde: 7 400 000 kr
Summavärde: 22 000 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 1944