• Flygfoto
  • Samtliga tre byggnader
  • Gröna byggnaden
  • Blåa byggnaden
  • Gula byggnaden
  • Entréplan gröna byggnaden
  • Lager gröna byggnaden
  • Kök gröna byggnaden
  • Kallager gröna byggnaden
  • Lastintag fullhöjd gröna byggnaden
Södertälje
Industri/Verkstad
Adress
Långängsvägen 3, 5 och 7
Åsatt fastighetsvärde
25 000 000 kr

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
08-728 22 87
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastigheter Södertälje - Viksängen

Två angränsande industrifastigheter om tre byggnader med bra logistiskt läge i Södertälje. Överlåtes via bolag. Merparten vakanta ytor.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheterna (varav den ena är tomträtt) angränsar mot varandra, med bl.a. gemensamma tomtytor. Mestadels plana, delvis inhägnade asfaltsytor med parkering- och uppställningsplatser. Tomtarealen är 9 710 kvm.

Tre byggnader uppförda, under olika år, och tillbyggda under åren.

GRÖNA BYGGNADEN (Långängsvägen 3 / Brynjan 4, Friköpt)
Ursprungligen uppförd 1965, tillbyggd i vinkel (grön) 1983, kallager baksida (grön) 1998 och med kontorsdel (gul) 1983. Uthyrbar area om ca 2 670 kvm.

Byggnader i ett till två plan. Platta på mark. Bjälklag i trä/stål. Den gula tillbyggnaden har träfasad, övriga byggnadsdelar grön plåtfasad. Plåttak. 2-glasfönster. Uppvärmning via direktverkande el, luftvärmepumpar och vattenburen golvvärme. Mekanisk till- och frånluft. Kommunalt VA. Golvbrunnar finns. Lasthiss finns till övre plan. Fyra trappor sammanbinder våningsplanen.

Access via fyra olika portar med lastning/lossning i markplan samt ytterligare 3/4 entrédörrar. Varierande takhöjder upp till 8,0 meter, porthöjd upp till 3,8 meter. Merparten av ytorna utgörs av uppvärmda lagerytor i ett till två våningsplan och entresolplan, ca 1 700 kvm, kontor ca 320 kvm samt kallager om ca 650 kvm. Standard och skick efter byggnadsår, merparten av ytornas ytskikt behöver uppdateras och moderniseras. Ytorna har tidigare brukats av fastighetsägaren och är för närvarande vakanta. Ytorna är flexibla och lämpar sig väl att disponera för fler verksamheter inom olika branscher.

BLÅA BYGGNADEN (Långängsvägen 5 / Brynjan 13, Tomträtt)
Ursprungligen uppförd 1976, tillbyggd i vinkel (blå).
Uthyrbar area om ca 970 kvm.

Byggnad i ett plan. Platta på mark. Bjälklag i stål. Blå plåtfasad. Papptak. 1/2-glasfönster. Uppvärmning via direktverkande el, luftvärmepumpar och fjärrvärme. Mekanisk till- och frånluft. Kommunalt VA. Golvbrunnar finns. Traverser finns.

Access via tre olika portar med lastning/lossning i markplan/lastgrop samt ytterligare 2 entrédörrar. Varierande takhöjder upp till ca 4,0 meter, porthöjd upp till 3,0 meter. Merparten av ytorna utgörs av uppvärmda lager/verkstadsytor i ett våningsplan, fördelat på två lokaler. Ca 700 kvm produktion/lager, övriga ytor består av kontor och personalutrymmen. Standard och skick efter byggnadsår. Ytorna är fullt uthyrda till två separata hyresgäster.

GULA BYGGNADEN (Långängsvägen 7 / Brynjan 13, Tomträtt)
Ursprungligen uppförd 1991.
Uthyrbar area om ca 670 kvm.

Byggnad i ett plan med vissa entresolplansytor. Platta på mark. Bjälklag i stål. Gul plåtfasad. Papptak. 2-glas isolerfönster med galler. Uppvärmning via fjärrvärme. Mekanisk till- och frånluft. Kommunalt VA. Golvbrunnar finns.

Byggnaden utgörs av fyra lika stora lokaler med varsin port om ca 4,2 meter. Lastning/lossning i markplan. Ca 6,4 meters takhöjd. Merparten av ytorna utgörs av uppvärmda lager/verkstadsytor i ett våningsplan. En av lokalerna inredd med entresolplan samt omklädning/dusch/wc och kök. Två av lokalerna (de två närmaste) är uthyrda, de två bortre lokalerna fn vakanta. Moderna, öppna ytor med goda takhöjder väl lämpade för uthyrning till mindre företag inom olika branscher.

Ytfördelning:

Långängsvägen 3 / Brynjan 4, Gröna byggnaden
Varmlager                1 700 kvm
Kontor                        320 kvm
Kallager                      650 kvm
                               SUMMA          2 670 kvm

Långängsvägen 5 / Brynjan 13, Blåa byggnaden
Kontor/lager/industri    970 kvm
                               SUMMA             970 kvm

Långängsvägen 7 / Brynjan 13, Gula byggnaden
Lager                       670 kvm
                               SUMMA            670 kvm

TOT CA 4 310 kvm

 

Omgivning/Natur

Fastigheterna är belägna i Viksängens småföretagsby. Omgivningen karaktäriseras av småindustribebyggelse och flerbostadshus.

Kommunikationer

Mycket bra access till E4/E20. Närhet till kommunikationer med buss och pendeltåg (Östertälje).

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheterna sker efter överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas efter överenskommelse.
Tillträde efter överenskommelse.