• Baksida med tomt
  • Framsida
  • Baksida
  • Butik
  • Kök
  • Kontor
  • Kontor
  • Kontor
  • Butik
  • Garage/källare
Nacka
Industri/Verkstad
Adress
Prästkragens väg 22
Uthyrbar area
420 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
481 380 kr/år

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
08-728 22 87
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industri/kontors/handelsfastighet med byggrätt

Industri/kontors/handelsfastighet med mycket bra läge i Lännersta, Nacka. Tillkommande byggrätt om ca 800 kvm. Befintlig byggnad fullt uthyrd. Ett kontor kan friställas åt ny ägare.

Fastighetsbeskrivning

Industri/kontors/handelsfastighet med mycket bra lokalt läge vid infarten till Lännersta Företagsby, mittemot Hemköp och granne med bl.a. Byggmax, Bilprovningen, Citroën och Benns Båt. I området planerar även Mercedes en större anläggning.  

Fullt uthyrd befintlig byggnad i två plan ovan mark samt källare. En lokal kan eventuellt friställas till ny ägare. Beviljat bygglov finns för tillkommande byggrätt för byggnad (1 024 kvm BTA) om ca 800 kvm i två plan, varav ca 65% är kontrakterat för hyra och ca 35% är tillgängligt för köparen.

Tomten är delvis inhägnad, mestadels plan med gott om ytor för parkering och uppställning. Befintliga tre tält om ca 100 kvm vardera samt containers kommer tas bort i samband med byggnation av ny byggnad, vilket kommer skapa mer fria ytor än i dag.

Merparten av den befintliga byggnaden disponeras sedan många år av samma hyresgäst, Europools Sweden AB. En del (ca 70 kvm) av byggnadens övervåning uthyrd som kontor till annan kontorshyresgäst. Kontorslokalen kan eventuellt friställas och göras tillgänglig för köparen.

Betonggrund. Plåtfasad. Tak i plåt. Murad skorsten. Parabolantenn. En altan samt två balkonger. Entréer på fram- och baksida. Tvåglasfönster. Fasadbelysning. Vattenburen elvärme. Självdragsventilation.

Byggnaden har entré dels via framsidans kundmottagning/butik/lastkaj och dels via baksidan. Källarplanet har access via separat garagedörr.

Källaren är delvis belägen ovan mark och har fönster med dagsljusinsläpp i merparten av rummen. I källarplanet finns förråd, lager, tvättstuga, wc, teknikutrymmen samt garage med separat infart.

Entréplanet utgörs till största delen av butiks- och kontorsytor. Entré mot baksidan samt mot separat altan/uteplats. Helkaklad wc/dusch.

Övre planet består av kontors- och personalytor. Modernt och fräscht personalkök för ca åtta personer, wc med dusch samt två kontorsrum, varav ett har utgång till balkong mot framsidan. Separat uthyrt kontor med två rum och wc samt balkong.

Byggnaden har renoverats invändigt under senare år och håller god standard och är i gott skick utan något förestående underhållsbehov utöver det löpande. Planer finns på att ersätta nuvarande elpanna med luft/vattenpump, offert för detta finns, till en kostnad om 150 000 kronor, vilket enligt leverantörens beräkningar skulle ge en energibesparing på ca 39 000 kWh/år.

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i attraktiva Lännersta Företagsby, invid Värdöleden/väg 222. Snabb och enkel access till motorvägen, till/från Stockholm, dit avståndet är ca 11 km. Närområdet utgörs främst av handel, lätt industri samt villabebyggelse. Avstånd till Orminge C är ca 3 km.

 

 

Övrigt

På fastighetens tomt finns idag tre tält (á ca 100 kvm) samt containers uppställda. Dessa kommer, enligt överenskommet med hyresgästen, att tas bort i samband med uppförande av ny byggnad. Efter att den nya byggnaden uppförts, i två plan om totalt ca 800 kvm, kommer mer yta frigöras på fastighetens tomt än i dag.

Den planerade byggnaden är kontrakterad med ny hyresgäst till ca 65%. Hyresgästen är ett större välrenommerat företag. Hyresavtalet är på 7+5 år med en initital årshyra om ca 873 000 kr/år. Dessutom tillkommer ett hyrestillägg för anpassningar om ca 1 840 000 kr, vilket fördelas på fem år. Kallhyra. Beräknad hyresintäkt för de för närvarande outhyrda 35% av den planerade byggnaden uppgår till ca 400 000 kr/år. Total hyresintäkt (inklusive tillägg) för den nya byggnaden beräknas således uppgå till ca 1 638 000 kr/år under de första fem åren. I samband med nybyggnationen kommer uppställningsmöjligheten för den befintliga hyresgästen att minska och parkeringmöjligheten att öka, vilket medför en minskad hyresintäkt om ca 33 000 kr/år. Den intitala totala hyresintäkten för befintlig samt tillkommande byggnader beräknas uppgå till ca 2 090 000 kr/år.

Se bifogade bygglovshandlingar avseende tillkommande byggnation.

Bokfört värde uppgår till 1 461 641 kronor.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten/bolaget.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospekt förbinder sig att endast använda det för detta ändamål och inte kopiera eller delge det till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Överlåtelseavtal och tillträde enligt överenskommelse.