• Södergatan 74 i Skurup
  • Produktions och lagerlokaler
  • Entré/kontor
  • Entréhall/ kontor
  • Lager/produktionslokaler från gården
  • Konferansrum/kontor
  • Kök
  • Lager/postsortering
  • Gården
  • Gården/lager
Skurup
Kontorsfastighet
Adress
Södergatan 74
Pris
8 500 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Kontors- och lagerfastighet i Skurup

Utmed Södergatan i Skurup ligger denna fina kontors-och lagerfastighet. Fastigheten är byggd 1976 och har löpande renoverats.

Fastighetsbeskrivning

Utmed Södergatan i Skurup ligger denna fina kontors-och lagerfastighet. Fastigheten är byggd 1976 och har löpande renoverats. Här finns idag en modern kontorsdel om ca.300 kvm med 6 hyresgäster. Kontoren har en gemensamt entré, pausrum, konferansrum samt Wc och Hwc. Kontoren är från 18 kvm upp till 116 kvm.

Den största hyresgästen i fastigheten är PostNord Sverige AB som hyr 600 kvm fördelat på varmlager för postsortering ca.400 kvm samt en kontorsdel om ca.200 kvm.

Vidare så har Norrlycke Glasmästeri en verkstadsdel och lagerdel på 260 kvm samt en mindre kontorsdel.

LM Förvaltning AB hyr en lagerdel på 290 kvm.

Idag finns också en nyrenoverad butiks och kontorslokal ledig. Lokalen är på ca.300 kvm och har ett bra skyltläge ut mot Södergatan.

Fastigheten som innehåller totalt ca.1730 kvm är belägen på en hörntomt om 5.415 kvm.    

Planlösning

1-plansbyggnad med kontors-och butiksdel ut mot Södergatan. Lager och produktionslokaler från gårdssidan.

Kommunikationer

 E65 passerar strax norr om Skurup. Länsväg 102 till Veberöd och vägar till Skivarp och Västra Vemmenhög gör att Skurup har goda kommunikationer för biltrafik.

En kringfart väster om samhället byggdes 2005. Sturups flygplats går att nå på 15 minuter med bil.

Bebyggelsen består till stor del av enfamiljshus och villor, men har även några områden med flerfamiljshus i 1-4 plan.

I tätorten bor ca.7.600 invånare och i kommunen ca.15.200 (2016).  

 

 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrak.Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.