• Parkering
  • Arlövsvägen 2
  • Uppställningsplats
  • Entré
  • Kontor
  • Konferensrum
  • Öppet kontorslandskap
  • Kök
  • Kök och personalrum
  • Utgång till innergård
Malmö
Kontorsfastighet
Adress
Arlövsvägen 2
Åsatt fastighetsvärde
7 500 000 kr
Uthyrbar area
655 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
610 000 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Kontorsfastighet med lager

Bra belägen fastighet med kontor och lager ut mot Västkustvägen. Fastigheten är idag uthyrd.

Fastighetsbeskrivning

Väskött kontorsfastighet med lager. Enplansbyggnad med en kontorsyta på ca 434 kvm och varmlager på ca 221 kvm.

Huset är byggt 1981 med platta på mark och stomme av Siporex.

Kontorsdelen inrymmer öppet kontorslandskap, konferensrum, lunchrum och en skyddad innergård.

Här finns också arkivrum, förråd och omklädningsrum. Varmlager eller produktion på ca 221 kvm med takhöjd på 3,5 meter. Porten är 3 meter bredd och 3,2 meter fri höjd. Från lagert nås också fjärrvärmecentralen. Ca 1060 kvm inhägnad gårdsplan.

Det finns gott om parkeringsplatser.

Fastigheten är uthyrd t.o.m 2018-12-31.

Omgivning/Natur

Bra beläget med exponering mot Västkustvägen och lättillgängligt.

Kommunikationer

Mycket enkelt att nå Malmös ringleder, och motorvägar och inte långt från Malmö centrum.

Närservice

I området finns lunchrestauranger och närhet till centrala Malmö och Burlöv center.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.