• Entre´
  • Infart
  • Trappa till entre
  • Trädgård
  • Entre till övervåningen
  • Altan med förrådsbyggnad
  • Fastighet från parkering
  • Del av  trädgård
Täby
Kontorsfastighet
Adress
Älgstigen 43
Åsatt fastighetsvärde
10 000 000 kr
Uthyrbar area
400 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
740 000 kr/år

För mer information kontakta

Jan Jedenborg Jan Jedenborg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare jan.jedenborg@bjurfors.se
08-728 22 86
070-782 00 86

Kontakta mäklaren för visning

Kontorsfatighet som medger korttidsboende

Fullt uthyrd kontorsfastighet med treårigt hyresavtal, detaljplanen medger hotell och konferenslokal.

Fastighetsbeskrivning

Kontorsfastighet med bra skyltläge belägen alldeles invid E 18, avståndet till Roslags Näsby och Roslagsbanan är ca 500m. Byggnaden uppfördes 1989 som kontorsfastighet och har under åren haft ett löpande underhåll in- och utvändigt, därutöver har viss inre ombyggnation skett. Byggnadens area är 400 kvm fördelat på två våningsplan och delvis källare. Källarplan ca 50 kvm innehåller förråd, teknikrum, tvättstuga mm. Entréplan ca 225 kvm innehåller ljusa kontorsytor och lägenhetsliknandeytor med kök och bad. Övreplan ca 225 kvm innehåller ljusa delvis öppna kontorsytor. Fastigheten är i bra skick både in-och utvändigt.

 

På den 1 963 kvm stora friköpta tomten finns gott om plats för parkering, 8 st. parkeringsplatser har elstolpe.

På baksidan av byggnaden på den gräsbevuxna delen av tomten är en fristående förrådsbyggnad uppförd.

  

Omgivning/Natur

Lahäll är en kommundel i södra delen av Täby kommun, Stockholms län. Lahäll ligger i den sydöstra delen av kommunen och gränsar i söder till Djursholm i Danderyds kommun, i väster till Roslags-Näsby samt i norr och öster mot Näsbypark

 

Kommunikationer

Roslagsbanan tar dig enkelt till Stockholm på 18 minuter. Det finns även bussar till tunnelbanan vid Danderyds sjukhus. På några minuter med bil är du på E 18 som tar det både norr och söderut.

Närservice

Mataffär och restauranger vid Näsby Allé samt nära Näsby Parks centrum med ett större utbud av affärer och övrig service. Täby Centrum ligge ett par km bort.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.