• Marvikenverket flygfoto
 • Hamn
 • Marvikenverket flygfoto
 • Marvikenverket flygfoto
 • Utsikt
 • Ett landmärke
 • Marvikenverket
 • Marvikenverket
 • Marvikenverket
 • Reningsverk
Norrköping
Övrigt
Adress
Marvikens Kraftvärmeverk
Pris
25 000 000 kr
Tomtarea
248 Ha

För mer information kontakta

Carl-Henrik Ageman Carl-Henrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare carl-henrik.ageman@bjurfors.se
08-728 22 52
070-782 00 52

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
08-728 22 47
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Norrköping - Marvikenverket

Unikt utvecklingsprojekt med kustnära läge ca 35 km öster om Norrköping. 248 ha varav 80 ha utgör landareal. Planarbete för utveckling av området pågår.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen på Vikbolandet ca 35 km öster om Norrköping. Det kustnära läget är unikt och huvudbyggnaden med sina 72 meter, är ett välkänt landmärke. Planarbete för utveckling av området pågår där industri/hantverk, handel och frititdsboende är en del av användningen. Området är utpekat som en ny potentiell skärgårdsentré där det finns möjlighet att både bevara och utveckla befintlig natur - och kulturmiljö med fokus på rekreation och upplevelser. Delar av området omfattas av strandskydd.

På fastigheten idag finns Marvikenverket. Anläggningen uppfördes på 60-talet och byggdes som kärnkraftverk, dock togs det aldrig i bruk och något kärnbränsle förvarades aldrig på fastigheten. Istället omvandlades verket till ett oljekraftverk år 1970. År 2009 lade verksamheten i Marviken ned på grund av att fossileldade kraftverk inte ansågs stå sig i konkurrensen. Marvikenverket innefattar flertalet byggnader, bl.a maskinstation, reningsverkstad, huvudkontor och förråd. På fastigheten finns även hamnområde och strandbad.

I samband med avvecklingen av Marvikens kraftverk genomfördes sanering av markföroreningar. Åtgärder är utförda för en känslig markanvändning.

Lämpliga verksamhetsområden kan vara rekreation, industri/handel/lager samt fritidsboende.

 

 

 

Planlösning

Byggnadsbeskrivning

På fastigheten finns ett flertal byggnader.

Huvudbyggnaden/Maskinstationen består i huvudsak av reaktorbyggnad, turbinbyggnad, reningsstation och pannbyggnad. Utöver det finns verkstadsytor, lager samt tillhörande kontor och personalutrymmen.Byggnaden är 72 meter hög exklusive takcistern. Under ett flertal av byggnaderna finns även stora källarutrymmen som sträcker sig 40 meter under marknivå.

Den totalta uthyrbara arean uppgår till ca 6 350 kvm fördelat enligt nedan:

Kontor 2 683 kvm

Lager 1906 kvm

Industri 1 750 kvm

 

 

           

 

 

Omgivning/Natur

Norrköping

Norrköping är en tätort i Norrköpings kommun i Östergötland i Sverige, och centralort för kommunen. Norrköping är Sveriges tionde största tätort med 93 765 invånare 2015. I Norrköpings kommun bor det totalt 140 338 invånare 2017

Vikbolandet

Vikbolandet är en levande jordbruksbygd med många besöksmål och möjligheter till naturupplevelser på den 5 gånger 3 mil stora halvön och i den örika skärgården. Gårdsbutiker, hantverksbutiker, övernattningsmöjligheter och matställen finner du lite varstans.

Matbutik, restauranger, vårdcentral, apotek, bibliotek, tandläkare, frisör, bensinmack finns i centralorten Östra Husby.

Längst österut på halvön ligger Arkösund med flera restauranger, hotell, vandrarhem, matbutik, bensinmack, bad, camping, gästhamn och havsluft.

På den södra sidan, några mil öster om Mem, Östersjöns port till Göta Kanal, ligger Stegeborg med sommaröppen restaurang, camping och bad. Där kan du ta linfärjan över Slätbaken. Den är gratis och tar några minuter. Efter några mil kommer du till medeltidsstaden Söderköping.

Gratisfärjor över Bråviken och Slätbaken.

Via linfärjan över Slätbaken har man närhet till Kolmårdens djurpark. Parken är belägen 18 km nordost om Norrköping vid Bråvikens norra strand. Med över 700 000 besökare varje sommar är djurparken en av Sveriges största semesterdestinationer.

Historik

Historik om Marvikenverket

1962 - Riksdagen beslutar att bygga Marvikens kärnkraftverk

1963 - Byggnadsarbetena påbörjas i november

1970 - Beslut om avveckling tas i maj. Reaktorna hann aldrig laddas och tas i bruk

1974 - Kraftverket i komersiell drift under en kort period

2004-2009 Kraftverket ingår i landets effektreserv vid elbrist.

2009 - Beslutet om nedläggning fattas av Vattenfall i december

 

Övrigt

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en rak fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskillingen erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Utvalda spekulanter skall tillsammans med indikativt bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: 2017-10-31
Indikativt bud senast:2017-11-15
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse
Köpekontrakt tecknas senast: 2017-12-31
Tillträde senast: Enligt överenskommelse