• Inhägnad fastighet i hörnläge - Finkmossvägen 118
  • Byggnad med verkstad i lägre högra delen och kontor på vänstra delen med stor terass
  • Uppställningsyta, kallförråd samt fyra containrar för förvaring finns
  • Verkstadsdelen med port
  • Verkstadsdelen, öppna ytor och gallerförsedda fönster
  • Kundmottagningsdel
  • Övre plan, flertalet rum som kan nyttjas för kontor eller som vilorum
  • Exempel vilorum
  • Badrum med ny varmvattenberedare
  • Finkmossvägen 118
Botkyrka
Industri/Verkstad
Adress
Finkmossvägen 118
Åsatt fastighetsvärde
4 475 000 kr

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
08-410 396 07
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Vakant industrifastighet i Bovallens industriområde

Vakant industrifastighet med pelarfria produktionsytor. En byggnad om två plan om totalt ca 380 kvm LOA på markplan med verkstadsytor samt ett övre plan om ca 120 kvm för kontor/vilorum. Fastigheten om 1728 kvm är inhägnad och har p-möjligheter och uppställningsyta. Bra logistikläge mot E4, Södertälje och Stockholm Söderort samt närhet till Huddingevägen (226). Bolagsöverlåtelse. Tillträde sommaren 2017.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger lättåtkomligt i Bovallens indutriområde dit stora transporter kommer in. Tomten är inhägnad med grind samt är delvis asfalterad, delvis grusad. På tomten finns en huvudbyggnad med verkstad/lager och kontor, en kallförrådsbyggnad om 5m x 10m = 50 kvm samt fyra containrara som är inredda som förråd med indragen el och belysning. Containrarna är 2 st 40 fots (ca 26 kvm/container invändigt) samt 2 st 20 fots (ca 14 kvm/container invändigt). Totalt en containerförrådsyta om ca 80 km.

Inkommande el är 100 A. Samtliga föntster på nedre plan har galler. Uppvärmning genom luft-luftvärmepump (2 st), direktverkande el samt äldre takvärmearmaturer. Golvbrunn finns i verkstadsdelen, ej oljeavskiljare.

Fasaden resonverades 2010-11. Taket målades om 2016.

Planlösning

Nedre plan består av en pelarfri öppen hall för verkstad eller lager. Till denna del av lokalen finns industriport (H 2,8 m x B 3,0m) samt en takhöjd om ca 3,2 meter. I angränsning till detta finner du två rum som kan nyttjas som kontor eller lager/finverkstad och personalrum för omklädning med dusch, wc samt pentry med matplats för ca 4 personer.

Övre plan når från en exteriör trappa. Här finns fem rum som kan nyttjas för kontor eller vilorum. Här finns även ett badrum med tvättmaskin och torktumlare samt varmvattenberedare. Köket är rymligt och har rymlig matplats samt utgång till en stor balkong om ca 50 kvm. Ytskikten består av plankgolv samt vitmålade väggar.

Omgivning/Natur

Bovallens företagsområde
På Finkmossvägen i Bovallen finns ett 20-tal företag registrerade. De största är Svenska Entreprenad Drift och Underhåll samt AK Schakt och entreprenad. Området ligger i närheten av Huddingevägen och Tumba. Närområdet karaktäriseras av natur och skog samt lite längre bort finner man bostadsområde av villabebyggelse. Bovallens industriområde är en del av Botkyrka kommun.

Kommunikationer

Med bil är du snabbt ute på Huddingevägen som tar dig vidare in till Stockholm C (ca 20 min) eller Södertälje (ca 25 min) eller ut på Huddingevägen och E4:an (ca 10-15 min).

Någon km bort trafikerar buss 716 samt 795. I Tumba (ca 3 km bort) finns pendeltågsförbindelse.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Sommaren 2017.