• 244780-15
 • 244780-6 1
 • 244780-4 1
 • 244780-3 1
 • 244780-8 1
 • 244780-1 V 1
 • 244780-9 1
 • 244780-2 1
 • 244780-10 1
 • 244780-11
Malmö
Lager/Logistik
Adress
Sofiedalsvägen 10
Pris
48 000 000 kr

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Välkända Blomsterhallen

Fastigheten ligger i Kristenberg industriområde ca 10 km öster om Malmö centrum nära påfarter till inre och yttre ringvägen.

Byggnaden är ursprungligen uppförd i 1-plan i olika etapper med början
1965 och större tillbyggnader har skett 1972 samt 1989-1990.

Byggnaden är uppförd som två större parallella hallar. På ena gavelsidan finns en stor gemensam hall för lastning och lossning. På andra sidan finns två mindre in- och utlastningshallar. Byggnaderna är indelade i ett 20-tal olika moduler med lagerytor, kontor och sanitetsutrymmen. Flera av lokalerna har egna kylrum.

Tomten som är plan omfattar ca.37 832 kvm. Åt söder finns en outnyttjad del på ca 16 000 kvm. Enlig detaljplanen från 1989-03-16 får denna bebyggas till maximal takhöjd på 10 meter för småindustri och hantverk. Någon maximal utnyttjandegrad är inte angiven.

Allmänt
Fastigheten ligger i Kristenberg industriområde ca 10 km öster om Malmö centrum nära påfarter till inre och yttre ringvägen.

Byggnaden är ursprungligen uppförd i 1-plan i olika etapper med början
1965 och större tillbyggnader har skett 1972 samt 1989-1990.

Byggnaden är uppförd som två större parallella hallar. På ena gavelsidan finns en stor gemensam hall för lastning och lossning. På andra sidan finns två mindre in- och utlastningshallar. Byggnaderna är indelade i ett 20-tal olika moduler med lagerytor, kontor och sanitetsutrymmen. Flera av lokalerna har egna kylrum.

Tomten som är plan omfattar ca.37 832 kvm. Åt söder finns en outnyttjad del på ca 16 000 kvm. Enlig detaljplanen från 1989-03-16 får denna bebyggas till maximal takhöjd på 10 meter för småindustri och hantverk. Någon maximal utnyttjandegrad är inte angiven.