• Sanatorievägen 15 (1)
  • Sanatorievägen 15 (2)
  • Sanatorievägen 15
Höör
Bostadsfastighet
Adress
Sanatorievägen 11 och 15
Pris
5 900 000 kr
Uthyrbar area
568 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
553 758 kr/år

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet i Höör

Fullt uthyrd hyresfastighet med två gedigna och välbyggda hus från början av 1940-talet. Här finns ca 568 kvm bostadsyta som fördelar sig på 1 st 1:a, 3 st 2:or, 2 st 3:or samt 2 st 4:or. Utöver detta så finns det ett övernattningsrum med vask. 4 av lägenheterna är uthyra till Höörs kommun. Samtliga marklägenheter har trivsamma uteplatser samt större balkonger till de boende på andra våningen. Gemensamma tvättsugor och torkrum i källarplan.

Fastigheten är belägen på en tomt om 3503 kvm i natursköna Orup med naturen och strövområde inpå husknuten. Med Höörs serviceutbud och tågstation inom bekvämt cykelavstånd.

Ett välskött och efterfrågat boende med låg flyttfrekvens bland hyresgästerna.

Fastighetsbeskrivning

Fullt uthyrd hyresfastighet med två gedigna och välbyggda hus från början av 1940-talet. Här finns ca 568 kvm bostadsyta som fördelar sig på 1 st 1:a, 3 st 2:or, 2 st 3:or samt 2 st 4:or. Utöver detta så finns det ett övernattningsrum med vask. 4 av lägenheterna är uthyra till Höörs kommun. Samtliga marklägenheter har trivsamma uteplatser samt större balkonger till de boende på andra våningen. Gemensamma tvättsugor och torkrum i källarplan.

Fastigheten är belägen på en tomt om 3503 kvm i natursköna Orup med naturen och strövområde inpå husknuten. Med Höörs serviceutbud och tågstation inom bekvämt cykelavstånd.

Ett välskött och efterfrågat boende med låg flyttfrekvens bland hyresgästerna.               

Planlösning

Sanatorievägen 11 innehåller 4 lägenheter med en total bostadsyta om 253 kvm fördelade på 2 plan. Källarplan under hela huset med gemensam tvättstuga, pannrum förråd mm.

Sanatorievägen 15 innehåller 4 lägenheter med en total bostadsyta om 315 kvm fördelade på 2 plan. Källarplan under hela huset med gemensam tvättstuga, pannrum förråd mm. 

  

Omgivning/Natur

Natursköna Orup med naturen och strövområde inpå husknuten. Trivsam miljö med Höörs serviceutbud och tågstation inom bekvämt cykelavstånd.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resten av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. Vänligen kontakta mäklaren.

 

 

Ombyggnad/renoveringar

Spolat alla avloppsbrunnar i samtliga lägenheter och källarutrymmen 2011, Luft/vatten värmepump 2013 för Sanatorievägen 15 samt ny luft/vatten värmepump 2018 för Sanatorievägen 11.

Löpande renovering, målning, tapetsering och golvbyten då lägenheterna har bytat hyresgäster.