• Fastigheten
  • Uthyrd lokal i plan 1
  • Kontor/pentry plan 1
Trosa
Industri/Verkstad
Adress
Redskapsvägen 9
Åsatt fastighetsvärde
8 000 000 kr
Uthyrbar area
836 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
676 836 kr/år

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
08-728 22 47
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Nybyggd fastighet - Trosa Industriområde

Delvis vakant industrifastighet med låga driftskostnader. Möjlighet till övernattning. Portar i marknivå och låg energiförbrukning.

Fastighetsbeskrivning

Nybyggd industrifastighet med fyra lokalenheter.

Plan 1
Totalt 436 kvm fördelat på 3 lokaler om ca 140 kvm, 146 kvm samt 150 kvm ink. entresol.
Alla lokaler är uthyrda på 3-årsavtal. Portar i markplan 4x4 meter. Takhöjd 4.5 meter. Oljeavskiljare. Litet kontor med pentry och WC. Uppvärmning via vattenburen golvvärme.
Fastighetsägaren sitter fn i en av lokalerna på bottenplan, vid önskemål kan denna enhet friställas, annars önskar fastighetsägaren fortsätta hyra lokalen på 3-år. 

Plan 2
Vakant lokal om 400 kvm.
Två portar i marknivå om 3x4 meter. Takhöjd ca 3-4.5 meter. Uppvärmning via vattenburna radiatorer dimensionerade lika golvvärme. Litet kontor med plats för 2-3 arbetsplatser. Kök med matplats. Kaklat badrum med klinkergolv och dusch. Hela fastigheten är bra isolerad och har låga driftkostnader. Övervåningen är byggd i en plåtkonstruktion och är extra isolerad. Ingen ventilation på plan 2
Fastigheten har en samfällighet avseende vatten och avlopp med Städet 1.

 

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i Trosa industriområde i Trosa kommun, ca 1.5 km från centrala Trosa och ca 70 km från centrala Stockholm.
Industriområdet är väl etablerat och attraktivt bland lokala företagare. I området finns flertalet branscher representerade

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Fastighetens bokförda värde uppgår i sept 2018 till 4 829 000 kronor.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Tillträde enligt överenskommelse.