• Södergatan i Höör
  • 2 lika hus
  • 24 lägenheter samtliga med stora balkonger
Höör
Bostadsfastighet
Adress
Södergatan 25 A-B och 27 A-B
Pris
16 500 000 kr
Uthyrbar area
1 681 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 566 000 kr/år

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Fullt uthyrd hyresfastighet i Höör

Fullt uthyrd hyresfastighet med 24 lägenheter och 2 lokaler på Södergatan i Höör

Fastighetsbeskrivning

Fullt uthyrd hyresfastighet på Södergatan i Höör. Fastigheten Hägern 11 är byggd 1967 och består av 2 st lika hus med 12 lägenheter i vardera huset samt 2 uthyrda källarlokaler. Den total lägenhetsytan är 1 556 kvm fördelade på två våningar samt ytan för källarlokalerna är på totalt 125 kvm. Av de 24 lägenheterna så finns det 16 st 2:or på 60 kvm vardera samt 8 st 3:or på 75 kvm vardera. Samtliga lägeheter har rejäla balkonger, lägenhetsförråd i källaren samt tvättstugor med separata torkrum i källaren.

De totala hyresintäker för 2019 förhandlade nivå uppgår till 1.566.000 kr/år varav bostäderna står för1.512.000 kr/år. Detta motsvara en hyresnivå om ca. 972 kr/kvm. Försäljningen sker som en ren fastighetsförsäljning. 

  

       

Planlösning

2 st lika hus med 12 lägenheter i vardera huset. Husen som är byggda 1967 har 2 våningsplan samt full källare. I källaren finns 2 uthyrad lokaler, tvättstuga, torkrum och lägenhetsförråd.

   

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.