• Roslövsvägen 3
  • Centralt läge
  • Översiktsbild 1
Eslöv
Bostadsfastighet
Adress
Roslövsvägen 3
Pris
5 900 000 kr
Uthyrbar area
370 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
424 602 kr/år

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Välskött hyresfastighet i Flyinge

Renoverad och välskött hyresfastighet i Flyinge. Fastigheten är fullt uthyrd och har idag en boyta om ca. 386 kvm som fördelar sig på två plan med 6 lägenheter samt ett mindre övernattningsrum om ca. 20 kvm.
Stor och avstyckningsbar tomt om 1770 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Renoverad och välskött hyresfastighet i Flyinge. Här finns en boyta om ca. 386 kvm som fördelar sig på två plan med 6 uthyra lägenheter samt ett mindre övernattningsrum om ca. 20 kvm. Byggnaden som är från slutet av 1800-talet har en vacker och mycket tidsenlig tegelfasad, spröjsade och underhållsfria fönster samt nyare plåttak.

I källaren finns värmeväxlaren (luft/vatten) som förser fastigheten med värme. Här finns också tvättstuga, lägenhetsförråd samt övriga förvaringsutrymmen

Fastigheten har en tomtareal om hela 1770 kvm med generösa gräsytor, uteplats biluppställningsplatser för hyresgäster samt en äldre förrådsbyggnad.

Tomten är så disponerad att den ger möjlighet till en avstyckning för ytterligare en fastighet längst ner på tomten. Enligt säljarna, så har sedan tidigare funnits ett äldre bygglov för detta.

Hyresintäkter för 2019 uppgår till ca. 420.000.kr/år   

             

Planlösning

Lägenheterna fördelar sig så att på bottenvåningen finns :

1 rok. på  42kvm.

2 rok. på 60 kvm. med nytt golv i sovrum, nytt badrum 2018

2 rok. på 80 kvm med nytt kök 2014.

1 rum med toalett 20 kvm. (övernattningsrum).

På ovanvåningen:

1,5 rok. på 42 kvm nymålade väggar och tak 2019.

2 rok. på 70 kvm målade väggar 2017.

4 rok. på 76 kvm.     

Omgivning/Natur

Flyinge har idag ca.1000 invånare och tillhör Eslövs kommun..

Med sin närhet till både Eslöv och Lund är Flyingebygden attraktivt belägen. För barnfamiljen erbjuds flera förskolor samt låg- och mellanstadieskola, idrottshall och aktiva idrottsföreningar.

Flyinge är ett riktigt hästmecka med Flyinge Kungsgård har hästavelsverksamhet bedrivits sedan 1100-talet och historiens vingslag möter i dag modern hästhållning och högklassiga ridsportevenemang. Flyinge är en av Sveriges tre Riksanläggningar som ägs/förvaltas av Hästnäringens nationella stiftelse.

Flyinge Plantshop, en av Skånes största med anor från 1919 då Hjalmar Seger startade Flyinge Plantskola. 1969 bytte företaget namn till Flyinge Plantshop. De driver också Café Smedjan ett café med fika och lunch som ligger i anslutning till GardenCenter. . 

Kommunikationer

Det finns bussförbindelser mot mot Flyinge Kungsgård-Flyingeby-Södra Sandby, Lund  och Gårdstånga-Eslöv. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.