• Välkomna till Björreds äng 1-31
  • Förrådsbyggnad till vänster med lägenhets- och cykelförråd
  • Enplanshus med två lägenheter
  • Samtliga lägenheter har tillgång till egen uteplats eller balkong
  • Gångbana
  • Lägenheter med egen farstukvist
  • Trevlig grönyta
  • Byggnad med lägenheter på två plan
  • Med direkt närhet till natur och grönska
Göteborg
Bostadsfastighet
Adress
Björreds äng 1-31
Åsatt fastighetsvärde
39 000 000 kr
Uthyrbar area
1 861 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 076 770 kr/år

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Marcus Cyrillus Marcus Cyrillus Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare marcus.cyrillus@bjurfors.se
031-733 20 29

Kontakta mäklaren för visning

26 lägenheter i Björsared, Olofstorp, 15 min fr Göteborg.

Välunderhållet lägenhetsbestånd om 6 byggnader, 26 lägenheter i stadsdelen Björsared, Olofstorp bara 15 min från Göteborg. 2:or till 3:or med en total lägenhetsarea om 1 861 kvm. Fullt uthyrt.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är totalt ca 11 000 kvm. Det finns sex flerbostadshus, samt två förrådsbyggnad. Tre av lägenhetsbyggnaderna utgörs av två våningsplan och resterande tre av ett våningsplan. Det finns ca 30 st parkeringsplatser inom fastigheten.

Fyra av byggnaderna uppfördes under 1990-talet och resterande färdigställdes under 2006. Samtliga lägenheter är utrustade med egen tvättpelare och har tillgång till förråd samt cykelförråd. Förrådsbyggnaderna inrymmer även soprum. Fastigheten upplåts med tomträtt.

Lägenhetsbeskrivning

Totala intäkten beräknas 2018 är ca 2.076.000 kr och avser kallhyra. Det finns totalt 11 st tvåor samt 15 st treor. Den genomsnittsliga lägenhetsstorleken är 72 kvm. Samtliga lägenheter är idag uthyrda.

Byggnadsbeskrivningar

Hyreshusenhet, bostäder (320)
Byggnad, värde: 14 334 000 kr
Mark, värde: 3 218 000 kr
Summavärde: 17 552 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 2002, 2003, 2006

Småhusenhet, bebyggd (220)
Byggnad, värde: 1 594 000 kr
Mark, värde: 830 000 kr
Summavärde: 2 424 000 kr

Taxeringsår: 2018
Byggår: 2006
Värdeår: 2006

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i Björsared i stadsdelen Olofstorp. Området präglas av vackra landskap och härlig natur. Olofstorp är populärt bland barnfamiljer och det finns flera upplåtelseformer att välja mellan, villor, parhus, radhus och lägenheter. Närheten till både centrala Göteborg som Gråbo och Lerum passar många familjer. 

Kommunikationer

Ca 300 meter från fastigheten finns närmaste busshållsplats med ca 20 minuter in till Centralstationen. Med bil kommer man snabbt ut på väg 190 och vidare till sin destination. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.