Vy mot infart från Murarvägen
Nacka
Mark
Adress:
Murarvägen 2
Åsatt fastighetsvärde:
8 500 000 kr
Tomtareal:
2 104 kvm

Attraktiv industritomt

En av områdets sista obebyggda industritomter med mycket bra och strategiskt läge mot Skarpövägen.
2 104 kvm, plan och delvis asfalterad/grusad. Anslutningar för VA och el intill tomtgräns. Tidigare fanns ett bygglov för en industribyggnad med en BTA om ca 1980 KVM

Fastighetsbeskrivning

Obebyggd industritomt om 2 104 kvm i Kummelbergets industriområde.

Hörntomt med mycket bra läge i området, längs områdets genomfartsväg, Skarpövägen. Plangjorda, delvis asfalterade/grusade ytor. Anslutningspunkter för VA och el finns vid tomtgräns.

För industriområdet gäller en stadsplan från 1987. Planen anger industriändamål. Byggnad om 11 meters höjd får uppföras. Planen anger ingen begränsing i antal våningsplan, ej heller hur stor del av tomten som får bebyggas. Ansökan om bygglov prövas separat av Nacka kommun för varje fastighet. Praxis för området har varit att c:a 50% av tomtarealen fått bebyggas.

Tomten har utfartsförbud mot Skarpövägen och prickmark (får ej bebyggas) på den del som vetter mot Skarpövägen. 

Det åligger köparen att informera sig om vilka bestämmelser som gäller för fastigheten och att ta del av den för fastigheten gällande detaljplanen

 

 

Övrigt

Kummelbergets industriområde ligger ca 20 minuter från Slussen med bil eller buss. Åker du med bil tar du väg 222 och avfarten Orminge/Lännersta. På promenadavstånd finns busshållplats och busslinje in mot Slussen.
I närområdet finns också Orminge Centrum med all tänkbar service
 med bland annat 28 butiker fördelade på dagligvaruhandel  samt därutöver ett varierat utbud av service, restauranger m.m.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, budgivning, tecknande av kontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse. 

Ansvarig Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47