Exterior Facetten
Stockholm
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Igeldammsgatan 3
Pris:
19 900 000 kr
Bruttoarea:
317 Kvm

Attraktiva ägarlokaler med centralt läge på Kungsholmen

Mitt på Kungsholmen, i korsningen Fleminggatan/Igeldammsgatan, hittar du Facetten där ägarlokaler på markplan saluförs. Totalt 317 kvm fördelat på tre lokaler, där två av dem kan göras om till en större. Perfekt för restaurang-, café-, butiks- eller kontorsverksamhet. Köp för eget bruk och/eller en investering för att hyra ut.

Fastighetsbeskrivning

Facetten har 65 ägarlägenheter och därtill en lokalfastighet som kan disponeras som upp till tre lokaler. 

317 kvm lokalyta fördelat på upp till 3 lokaler
• Hus 1: 208 kvm avsedd som restaurang i anslutning mot framtida torg
• Hus 2: 109 kvm (möjlig 41+68) mot Igeldammsgatan lämpade för mindre kontor eller butiksverksamhet

Lokalerna upplåts med äganderätt och utgör en fastighet, husen består i övrigt av ägarlägenheter. Tillsammans med övriga fastighetsägare ansvarar ägaren för förvaltningen av byggnadens gemensamma anläggningar och utrymmen genom en samfällighetsförening.

Planlösning

Tre lokaler: en på 208 kvadratmeter som är förberedd för restaurangverksamhet, en på 68 och en tredje på 41 kvadratmeter. De två mindre går även att slå ihop till en större lokal på 109 kvadratmeter. Lokalerna säljes oinredda där följande ingår: entrepartier, radiatorer, avsättningar för el, VA och vent. I lokal 1 ingår även svartplåtskanal samt förberedelse fettavskiljare i plan 09.

Miljörum, gemensamt för alla lokaler i projektet, är placerat i nära anslutning till lokal 1. Rum avsett för fettavskiljare till lokal 1 i källarvåning med utsug i fasad mot Igeldammsgatan. Servitut för tillträde till källare finns.

LOKAL 1

En större lokal förberedd för restaurangverksamhet. 208 kvm som är möjligt att dela av i en mindre delidel
eller bakficka med entré mot Igeldammsgatan. Lokalen är i två olika nivåer med entréer från Igeldammsgatan
och från det nya torget på Igeldammsplan. Flera entréer mot Igeldammsplan möjliggör access till uteservering
på torget, tillstånd för detta söks separat av köpare/operatör. En större del av lokalen är förberett med installationsgolv
som möjliggör installationsdragningar för vatten, avlopp och el. 

I taket i lokal 1 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande
bostäder att finnas. Servitut för åtkomst till dessa finns.

LOKAL 2

En lokal om 41 kvm till exempelvis mindre kontor eller butiksverksamhet. Möjligt att slå ihop med intilliggande lokal 3 om 68 kvm. Entré och stora fönster mot  Igeldammsgatan. I taket i lokal 2 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande bostäder att finnas. 
Servitut för åtkomst till dessa kommer att utfärdas. Lokalen är förberedd för RWC och kökspentry.

LOKAL 3

En lokal om 68 kvm. Möjlig att slå ihop med intilliggande lokal 2 om 41 kvm. Entré och stort fönster mot
Igeldammsgatan. Ytterligare fönster vetter mot privat innergård. I taket i lokal 3 kommer installationer så som ventilation, vatten och avlopp för ovanliggande bostäder att finnas. Servitut för åtkomst till dessa kommer att utfärdas.
Lokalen är förberedd för RWC och kökspentry.

Kvarteret Facetten består av två femhörniga hus som byggs i två etapper.

GEMENSAM GÅRD
Mellan husen och berget finns en gemensam innergård med bänkar,
pergola och lummiga planteringar.

PARK
Intill kvarteret ligger S:t Göransparken. Sommaren 2020 genomförde Stockholm stad en upprustning av parken.

NYTT TORG
Stockholm Stad planerar att anlägga ett nytt torg framför hus 1 i korsningen Flemingggatan/Igeldammsgatan med planerat färdigställande årsskiftet 2022/23.

DETALJPLAN
Lokalernas verksamhet ska utgöras centrumändamål enligt detaljplanebestämmelser. Bygglov söks av köparen.  

BYGGLOV ETC.
Köparen ansvarar för bygglov, myndighetskrav etc. vid inredning och anpassning av lokalerna. Köparen ansvarar även för eventuellt nyttjande och serveringstillstånd i anslutning till lokalen/erna.

Omgivning/Natur

Kvarteret ligger i ett ultimat cityläge nära Fridhemsplan, med buss- och tunnelbanelinjer bara några minuter bort. Här passerar dessutom många fotgängare på väg till Västermalmsgallerian och S:t Göransparken. 

 

Ekonomi

Avgift till samfälligheten: 7 530 kr/mån (varav 2 501 kr är schablon för värme, varm- och kallvatten som kommer debiteras efter faktisk förbrukning)

 

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90