E-handelsområdet E-City Ängelholm
Ängelholm
Bostadsfastighet
Adress:
Erikslundsvägen 20A
Pris:
7 995 000 kr
Bruttoarea:
773 Kvm

BOSTADS & LOKALFASTIGET VID E-HANDELSOMRÅDE

Lägenheter och lokaler om totalt 773 kvm
Tomt 4.793 kvm, förhandsbesked finns för byggnation av fyra-fem marklägenheter!

Hyresintäkt f.n. ca 513.000:-/år

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:

Erikslunds Folkskola uppfördes 1898. Den gedigna skolbyggnaden kompletterades med en friliggande byggnad som omfattade slöjdsal och hygienutrymmen 1953. Skolverksamheten upphörde 1968.

Idag är skolbyggnaden ombyggd med tre lägenheter och ett modernt kontor. Den friliggande f.d. slöjdsalen är ombyggd till en lägenhet om 110 kvm. På fastigheten finns även sammanbyggda lagerbyggnader i vinkel. Det finns gott om uppställningsytor som gränsar till lagerbyggnaderna och en anlagd trädgård i anslutning till den välbevarade f.d. Folkskolan. Tomten uppgår till 4.798 kvm.

Området:

E-handelsområdet E-City Ängelholm blev särskilt omskrivet och uppmärksammat i samband med att Boozt lagerbyggnad om ca 50.000 kvm lageryta, uppfördes av fastighetsbolaget Catena omkr. 2016. Satsningen blev prisbelönt för sin genomtänkta logistik och under de senaste åren har flera nyetableringar genomförts i e-handelsområdet som gränsar till E6. Det finns mycket stora planer på en kraftig expansion av området endast ca 100 meter ifrån fastigheten vilket öppnar upp för ett framtida utmärkt skyltläge på Erikslunds f.d. Folkskola om så önskas.

Det är endast ca 250 meter till Hotell Erikslund med 130 hotellrum, restaurang, spa och konferensmöjligheter m.m.

Busshållplats ca 100 meter med förbindelser till Ängelholm, Helsingborg, Höganäs, Åstorp m.m.

Avstånd: E6: 300 meter. Ängelholm 5 km, Höganäs 20 km, Helsingborg, 25 km, Båstad 30 km, Halmstad, 55 km, Lund 60 km, Malmö 80 km samt Göteborg 200 km.

Tomt:

Den friköpta hörntomten som delvis är inhägnad med staket (2019) resp. plank (2019) uppgår totalt till 4.798 kvm. Gårdsplan med grus (2019) samt asfalt (2005). I övrigt anlagd gräsmatta som klipps av en robot-gräsklippare. 

Byggnation:

Skolbyggnaden är uppförd år 1898. Grundläggning av sten och betong, stomme av tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med röd tegel. Källare resp. krypgrund. Taklag av trä. Yttertak (Vittinge taktegel) och skorstenarna restaurerades 2013. Överbyggd entré med bandtäckt falsat plåttak. Byggnader har fyra skorstenar. Eldstäder saknas. 

Byggnaden som är uppförd i vinkel med hög takresning i 1,5 plan och delvis källare har en välbevarad exteriör. Den röda tegelfasaden har markerade och dekorerade hörn och det finns även dekorerade fönsterinfattningar med gul fasadtegel. Gavelspetsar med inslag av trä, troligen från byggnadsåret. Låga takkupor och ovanljus vid huvudentrén som har en överbyggd veranda är andra bevarade attribut. Djupa fönsternischer i bottenplanets stora fönsterpartier.

Det finns tre trappor upp till ovanvåningen, dels en i anslutning till huvudentrén till en lgh om 71 kvm + isolerat vindsrum, dels en trappa till en lgh om 47 kvm + vind, som kan nås från trädgårdssidan via separat entré, dels en trappa till oisolerade vindsytor som nås via kontorslokalen.

Uppvärmning via vattenburna radiatorer anslutna till en jordvärmeanläggning med pumpar av fabrikat Thermia installerad 2009, varav ny kompressor monterades 2020. Ventilation med självdrag. Det finns även två luft/luft värmepumpar som företrädesvis nyttjas för att kyla det största kontorsrummet i bv.

Förhandsbesked nybyggnation av fyra-fem marklägenheter:

Fastighetsägaren har erhållit ett positivt förhandsbesked för nybyggnation av fyra-fem marklägenheter som ersätter befintlig lager- och garagebyggnation. Ritningsunderlag m.m. kan översändas på begäran.

I dag finns det fyra lägenheter, tre i skolan och en i den friliggande f.d. slöjdsalen. Ett bolag med anknytning till Säljaren hyr f.n. 225 kvm kontorslokal i skolans bottenvåning. Hyresgästen avflyttar i september månad till mer ändamålsenliga lokaler. Kontorsytan är möjlig att omvandla till bostad och en framtida ombyggnad kan resultera i ca tre nya lägenheter. Efter ny och ombyggnad enligt ovan så kommer fastigheten omfatta ca 10 lägenheter.

Ombyggnader:

Nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2001. En omfattande ombyggnad av f.d. skolsalar till kontor resp. lägenheter har genomförts. Ägaren har varit mån om att bevara skolbyggnadens exteriör. Skolbyggnaden omfattar ett kontor samt tre lägenheter.

Merparten av fönstren i skolbyggnaden är utbytta mot isolerglasfönster med bågar av trä (kontoret 1998, lägenheter och källare 2019). Det har tagits hänsyn till den ursprungliga fönsterfattningen och indelningen. El och VA har förnyats efter hand i samband med ombyggnader.  

Interiör:

BV; kontorsdelen omfattar 5 rum. Rymlig hall/reception om 35 kvm, serverrum/arkiv, wc,. kök med matplats, konferensrum, ca 23 kvm med utsikt mot trädgården, tre stora kontorsrum samt en f.d. skolsal om ca 68 kvm med öppen planlösning. Hela våningsplanet har hög takhöjd (ca 3-3.5m), akustikplattor i taken och moderna lysrörsarmaturer. Slipade brädgolv, laminat samt plastmattor. 

Separat entré till lägenhet om 71 kvm. Badrum med dusch, väggar med kakel resp. våtrumstapet och golv med plastmatta, stort allrum (ca 42 kvm) med slipat brädgolv samt integrerad upphöjd sovplats via trappa, kök med matplats, spis med häll, kyl, frys, samt fläkt. Slipade brädgolv. Hög takhöjd i hela lägenheten. 

OV: Lägenhet om 71 kvm (+ isolerat vindsrum), som nås via huvudentrén (separat trapphus). Vacker entré med spegeldörrar och s.k. överljus. Hall med takfönster, gästwc, Rymligt kök med matplats, plastmatta, spis, fläkt, kyl, frys. Utgång till balkong som vetter mot Helsingborgsvägen. Stort vardagsrum samt ett sovrum (laminatgolv). Badrum med dusch, plastmatta samt väggbeklädnad med kakel. Det finns även ett förrådsrum som saknar fönster. 

Från trådgårdssidan finns separat entré till en lägenhet på ovanvåning om ca 47 kvm. Hall,  badrum med duschkabin, litet kök med snedtak, spis, kyl, fläkt, sovalkov samt allrum. Golv med plastmattor. Lägenheten har även dörr till vindsutrymme. Ett extra rum utan fönster som nyttjas som förråd. Golv med plastmattor. Delvis snedtak. 

Ovanvåningen omfattar i övrigt oisolerade vindsytor med hög takhöjd om ca 100 kvm som ev. kan omvandlas till bostadsytor. 

Källare: Omkring 50% av byggnaden har s.k. krypgrund. I övrigt finns det en källare som nås via en utvändig trappa från trädgårdssidan. Tvättstuga med tvättmaskiner och torktumlare, torkrum, förråd samt pannrum. Golv med klinker resp. betong. Putssläpp förekommer på insidan av grundmur.

Friliggande f.d. Slöjdsal ombyggd till bostad:

Slöjdsalen är enl. uppgift uppförd 1953. Den är numera ombyggd till en bostad om ca 110 kvm fördelat på 3 rok.

Byggnaden är uppförd i ett plan med sadeltak. Grundläggning med betong, stomme av tegel/betong. Gul fasadtegel. Isolerglasfönster med bågar av trä utbytta 2019. Taklag av trä samt taktäckning med tegel.  Byggnaden har indragen el och VA. Ventilation med självdrag. Två AC installerades 1993. Uppvärmning via skolbyggnadens jordvärmeanläggning (kulvert).

BV: Hall med klinker, helkaklat badrum med dusch. Kök med matplats, spis, kyl, frys, fläkt samt två sovrum och ett stort vardagsrum. Slipade brädgolv

Källaren, som endast kan nås utifrån omfattar wc och förrådsutrymmen samt ett garage med infart från baksidan.

Anm. Byggnadens yttertak behöver ses över.

Sammanbyggda lagerbyggnader i vinkel:

Byggnationen består av flera sammanbyggda lagerbyggnader som är uppförda vid olika tillfällen, dels en byggnad med lastbrygga och stomme av betong med lageryta inkl. två f.d. trailerskåp som nyttjats för att kyla färskvaror (uppförd 2005, ej i bruk f.n.), dels en lagerbyggnad uppförd 1990 med hög port, ca 3,5 m, och öppen planlösning. Denna byggnad är uppförd i lättbetong med sadeltak som har taktäckning av lackerad trapetsplåt, el med 3-fas samt VA. Det finns även en vidbyggd  oisolerad lagerbyggnad med stomme och fasad av trä. Alla ytor har gjutna betonggolv förutom trailerskåpen och den oisolerade lilla lagerbyggnaden.

Ytor:

Huvudbyggnaden: Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostadsytan till 205 kvm och lokalytan till 258 kvm.

Enligt fastighetsägaren uppgår ytorna till totalt 782 kvm? fördelade enl. följande:

BV: 296 kvm fördelat på kontor 225 kvm samt lägenhet 71 kvm

OV: 118 kvm fördelat på två lägenheter om 47 resp. 71 kvm (+ isolerat vindsrum)

Tillkommer oinredd vindsdel om ca 100 kvm samt biytor i byggnadens källare 

Den friliggande f.d. Slöjdsalen omfattar en bostad om 110 kvm. Tillkommer biytor i byggnadens källare om ca 110 kvm 

Lagerbyggnader om totalt ca 258 kvm 

Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

Övrigt: 

Fastigheten har sju elcentraler med tillhörande mätare varav sex är installerade på vinden till skolbyggnaden och en är installerad i lagerbyggnad.

Hyreskontrakt: 

Skolbyggnaden och den f.d. slöjdsalen är uthyrt till fem olika hyresgäster varav Säljaren närstående bolag hyr kontoret och bedriver speditionsverksamhet i kontorslokalen sedan 1998. Hyresgästen har kontrakt under hela 2022 men avflyttar i september månad till mer ändamålsenliga lokaler. Tidigare (1993-1998) nyttjades byggnaden med den f.d. slöjdsalen som kontor. Lagerbyggnaderna är disponibla för en ny ägare. 

Hyresintäkter: 

Total årshyresintäkt kr 513.780/år fördelat på kontor kr 307.200/år samt bostäder kr 206.580/år

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468