• Pendlingsavstånd
  • Sockerbruksvägen Trädgård
  • Centralgatan 4
Eslöv
Bostadsfastighet
Adress
Sockerbruksv 29-31, Centralg 4
Åsatt fastighetsvärde
25 000 000 kr
Uthyrbar area
1 804 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 213 256 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsbestånd med fem hyreshus

Fint fastighetsbestånd med 24 lägenheter i Örtofta, 8 minuter från Lund C.

Fastighetsbeskrivning

Bostadsbestånd i Örtofta intill Pågatågstationen. Två fastigheter byggda med fem hyreshus.

På fastigheten med adress Sockerbruksgatan 29-33 finns fyra huskroppar där två av dessa är byggda runt 1929 men helt ROT renoverade 1990 samtidigt som de två mittersta husen byggdes. Standarden är genomgående från 1990 men en del lägenheter har renoverats på senare år. Husen är i två och ett halvt plan med flera lägenheter i etage. Under varje hus finns källare med lägenhetsförråd, cykelrum, pannrum och tvättstuga. Fasader av tegel och puts, fönster med isolerglas samt takpannor på taken.

En stor tomt med gräsmatta, grillplats och gott om parkeringsplatser.

Omgivning/Natur

Örtofta ligger naturskönt några minuter från Lund. Här finns fotbollsplan, idrottsföreningar och en vacker natur.

Kommunikationer

Pågatågen tar ca 8 minuter till Lund C och ca 5-10 min med bil. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.