• Fasad.
  • Bottenplan.
  • Bottenplan med port 1 i marknivå.
Botkyrka
Industri/Verkstad
Adress
Finkmossvägen 100
Åsatt fastighetsvärde
4 500 000 kr
Uthyrbar area
524 kvm

För mer information kontakta

Pernilla Sjödin Pernilla Sjödin Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare pernilla.sjodin@bjurfors.se
070-782 00 47

Kontakta mäklaren för visning

Vakant industrifastighet i Tumba/Bovallen

Vakant industrifastighet med höglager, två portar i marknivå samt inhägnad tomt.

Fastighetsbeskrivning

Försäljningen avseer Tomträtten till fastigheten Botkyrka Ensta 1:180.

På fastigheten finns en industribyggnad i 1-2 våningar, uppförd 1990.


Entréplan om ca 388 kvm utgörs av en öppen yta med två portar i marknivå (4*3 meter). God takhöjd. Travers, tryckluft samt lift.
Entresolplan om ca 136 kvm som utgörs av ett större kontorsrum, lunchrum samt omklädningsrum med dusch och bastu.
Underhållsskicket är eftersatt och fastigheten är i behov av nya ytskikt i kontor och personalytor samt ommålning i industrilokalen.

Asfalterad inhägnad gård med plats för parkering samt uppställning.
Befintlig bebyggelse upptar ca 40% av tomten.

 

Kommunikationer

Fastigheten är belägen i Bovallens industriområde i Botkyrka kommun. Avståndet till Stockholms City är 30 km.

Service samt allmänna kommunikationer finns i Tumba, ca 5 km bort.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.