Fd ICA Träffen i Tygelsjö
Malmö
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Raspgatan 2
Åsatt fastighetsvärde:
4 950 000 kr
Bruttoarea:
525 kvm
Markareal:
1268 kvm

Butiksfastighet i Tygelsjö

Unik möjlighet att förvärva en tomställd butiksfastighet som inrymt ICA i Tygelsjö under många år.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Malmö Stämjärnet 1 i Tygelsjö är upplåten med tomträtt för handelsändamål och har sedan den bebyggdes 1975 varit en lokal livsmedelsbutik i Tygelsjö. Total lokalyta är ca 525 kvm i ett plan och tomten är asfalterad. 

Fastigheten säljs tomställd. 

Planlösning

Butiksfastighet som har varit ICA Nära Träffen sedan den byggdes. Totalt yta om ca 525 kvm innehållande butikslokal, lager, personalutrymme samt kyl och frysrum. 

Omgivning/Natur

Tygelsjö i utkanten av Malmö är mycket expansivt och populärt. Nya bostadsområden byggs och efterfrågan på bostäder är mycket stor. 

Kommunikationer

Bra bussförbindelser och några minuter med bil till Malmö, Hyllie, inre och yttre ringvägen. Cykelvägar till Hyllie och Klagshamn. 

Närservice

Nybyggd skola, förskolor, bageri och mycket mer är på väg att etablera sig i området. Ett par minuter till Svågertops handelsområde samt Hyllie. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82