• Fasad mot sydväst/Österviksbacken
  • Fasad mot ostsydost/Linavägen
  • Situationsplan
  • Sektion
  • Sektion
  • Sektion
  • Planritning1
  • Planritning2
  • Planritning3
  • Planritning4
Södertälje
Bostadsfastighet
Adress
Linavägen 5
Åsatt fastighetsvärde
25 000 000 kr
Tomtarea
2 586 Kvm

För mer information kontakta

Jan Jedenborg Jan Jedenborg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare jan.jedenborg@bjurfors.se
08-728 22 86
070-782 00 86

Kontakta mäklaren för visning

Byggprojekt

I Södertälje på Linavägen 5 finns nu möjlighet att förvärva ett byggprojekt innehållande 25 lägenheter.

Fastighetsbeskrivning

Fastighet belägen i Södertälje område Lina/Karlberga med adress Linavägen 5 vid  Mälarens inlopp till Södertälje erbjuds möjligheten att förvärva ett nybyggnadsprojekt om 25 lägenheter.

Bygglovsansökan har lämnats till Södertälje kommun, Bygglovet beviljades den 2018-01-17.

Ansökan om nybyggnad av flebostadshus 25 lgh samt rivning av befintlig huvudbyggnad, fastigheten Lina 4:50. Ansökan avser nybyggnad av 25 lägenheter i ett flerbostadshus med tre våningar, vindsvåning och källarvåning.            Antal parkeringsplatser är 25 st. Byggnaden upptar en byggnadsareal (BYA) om 605 kvm med en sammanlagd bruttoarea om 2738 kvm.

På fastigheten finns idag en vakant flerbostadsfastighet med en totalarea om ca 200 kvm. fastigheten måste rivas i samband med byggstart. Tillstånd för rivning finns beviljat i sökt bygglov. 

Försäljningen sker genom bolagsförvärv i nybildat bolag.

 

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger i direkt anslutning till Mälaren, Småbåtshamn finns i direkt anslutning till fastigheten. Närliggande bebyggelse består av bostadsfastigheter. Natur och grönområde i direkt anslutning till fastighten.

Närservice

Fastigheten är belägen ca 2 km från Södertälje Centrum.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud senast: 

Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse
Tillträde senast: Enligt överenskommelse