Utmärkt skyltläge vid Landskronavägen
Helsingborg
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Landskronavägen 663
Pris:
4 595 000 kr
Bruttoarea:
1 815 kvm
Markareal:
6384 kvm

F.d. Byggvaruhandel, bensinmack, lager vid Rydebäck nära E6

F.d. Byggvaruhandel vid Rydebäck nära E6
1.815 kvm fördelat på sex byggnader, bensinmack, lager, butik m.m.

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
Välkända Algot Anderssons Trä och Byggvaror AB, som grundades på 1930-talet av anförvanter till nuvarande ägare, har nyligen avvecklats och nu finns det möjlighet att förvärva fastigheten som är bebyggd med sex byggnader. Den hårdgjorda och friköpta tomen uppgår till 6.384 kvm. Skyltläget utmed Landskronavägen strax norr om Rydebäck är utmärkt. Möjlighet finns att separat förvärva angränsande friliggande villa med garnbutik m.m.

Fastigheten kommer att överlåtas tom men det finns möjlighet att teckna hyreskontrakt med den som driver bensinstationen efter ök. om så önskas.

På drönarbild och tomtkarta har de olika byggnaderna numrerats från 1-7 varav 1-6 utgör Algot Anderssons Trä & Byggvaror AB (Rya 10:12) och byggnad nr 7 är den friliggande villan med mindre butiksdel (Rya 10:9), viken kan förvärvas separat. 

Området:
Det finns buss- och tågförbindelser samt service i Rydebäck.
Avstånd: E6: 1500 meter. Rydebäck 2 km, Helsingborg,10 km, Lund 40 km, Malmö 50 km .

Tomt:
Den friköpta fastighetens markareal uppgår till 6.384 kvm. Tomten är hårdgjord med ytskikt av asfalt. Det finns en väg som avdelar fastighetens mark och vägområdet ingår i Katslösa GA 8.

Strax öster om huskropp 2 finns ett asfalterat markområde om ca 1.000 kvm som ej ingår i fastigheten. Markområdet är obebyggt och arrenderas i enlighet med ett Arrendekontrakt upprättat 2006 som löper till 2031. Arrendet är betalt för hela perioden.

Byggnation Rya 10:12
Fastigheten är bebyggd med sex huskroppar

1. Bensinmacken 300 kvm
Byggnaden är enligt taxeringen uppförd 1992 och lokalytan uppgår till 300 kvm. Det finns en butiksdel, personalutrymmen med wc, dusch, kök med pentry samt förråd. Butiksdelen har golv med klinker. En separat vidbyggd del omfattar en tvätthall med tillhörande oljeavskiljare samt teknikrum för utrustning som tillhör tvätthallen.

Grundläggning med gjuten betongplatta på mark. Stomme med bärande stålpelare, takstolar av stål av fackverkskonstruktion, yttertak av papp, fasad med lackerad plåtpanel. Uppvärmning av butiken via varmluftsanläggning ansluten till separat elpanna. Varmvatten via separat beredare. Övriga ytor saknar uppvärmning. Mekanisk ventilation. Byggnaden är ansluten till kommunalt VA. Det finns oljeavskiljare såväl i anslutning till bensinpumpar som tvätthall.  Tvätthallen har en elektrisk port, höjd ca 3 meter. I anslutning till macken finns 2st bensinpumpar. 

Bensinmacken är uthyrd sedan 20 år till en och samma hyresgäst. Hyresgästen äger bensinpumpar och den tekniska utrustningen som hör till dem såsom kortautomat, stolpskylt med belysning. Hyresgästen äger även automattvätten med tillhörande tekniska installationer. 

Hyresgästens avtal är uppsagt per 2024-05-31. Hyresgästen har uttryckt önskemål om ett nytt hyreskontrakt med kommande ägare till fastigheten men avflyttar frivilligt utan ersättningskrav om en sådan överenskommelse ej nås. Om en ny ägare önskar driva bensinstationen vidare så finns det möjlighet att efter överenskommelse förvärva utrustningen som tillhör hyresgästen separat. 

Till fastigheten hör cisterner för bensin och diesel med tillhörande ledningar. Fastighetens mark är undersökt och sanerad i anslutning till bensinmacken 2016. Dokumentation finns och enligt säljaren finns idag inga föreläggande från miljökontor eller annan myndighet avseende marken. 

2. Kallagerbyggnad 375 kvm

Byggnaden är uppförd som kallager med öppen planlösning i ett plan. Takhöjd till sadeltakets nock är ca 7 meter. Enligt taxeringen är byggnaden uppförd 1992 och har en lokalyta som uppgår till 375 kvm.  Golvbeläggning av asfalt, bärande konstruktion med stålpelare och dito takstolar. Ljusgårdar av korrugerad plast. I övrigt är fasad och yttertak av lackerad trapetsplåt. Byggnaden har indragen el. Det finns även vatten indraget (brandpost) men inget avlopp.

3. Kallagerbyggnad 500 kvm
Byggnaden är uppförd som kallager med öppen planlösning i ett plan. Takhöjd till sadeltakets nock är ca 6 meter. Enligt taxeringen är byggnaden uppförd 1972 och har en lokalyta som uppgår till 500 kvm. Golvbeläggning av asfalt, bärande konstruktion med stålpelare och takstolar av trä. Ljusgårdar av korrugerad plast. I övrigt är fasad och yttertak av lackerad trapetsplåt. Byggnaden har indragen el men saknar VA.

4. Kallagerbyggnad 200 kvm
Byggnaden är uppförd som kallager och indelad i tre lokaler i ett plan, dels garage, dels utrymme för sågverk och ett förråd. Takhöjden är ca 5.5 resp. 3.5 meter i en lägre del. Enligt taxeringen är byggnaden uppförd 1980 och har en lokalyta som uppgår till 200 kvm. Grundläggning med gjuten betongplatta på mark. Bärande konstruktion med pelare och takstolar av stål. Fasad och yttertak av lackerad trapetsplåt. Ljusgårdar av korrugerad plast. Byggnaden har indragen el men saknar VA.

5. Butiks- och kontorsbyggnad 440 kvm
Byggnaden är uppförd som butik och kontor två plan. Enligt taxeringen är den uppförd 1998 och lokalytan uppgår till 440 kvm. Bottenplan med butiksdel i öppen planlösning. Separat teknikrum med ventilationsanläggning m.m. Ovanvåning domineras av en öppen planlösning med möjlighet att ha "showroom" eller kontorslandskap (det är avdelat för flera arbetsplatser). Ett separat rum har nyttjats för konferenser. I övrigt finns det kök med matplats (parkettgolv), två wc, förråd m.m. Bv med golv av klinker, Ov har golv av klinker, laminat- resp. slipbart parkettgolv.

Grundläggning med gjuten betongplatta på mark. Stomme av isolerblock. Bjälklag och taklag av trä. Yttertak med betongpannor. Fasader beklädda med putsad stenskiva. 

Uppvärmning via vattenburen golvvärme i bottenplanet radiatorer på ovanvåningen. Värmekällan består av en luft/vatten värmepump av fabrikat Vaillant installerad 2023 

I bottenplanet finns luft/luft värmepumpar som nyttjas för kyla under sommarhalvåret. Fönster med isolerglas. Mekanisk ventilation med återvinning. 

6. "Snickarbod" ca 10 kvm
Byggnaden finns ej med i taxeringen. Det rör sig om en isolerad förrådsbyggnad med indragen el. Grundläggning med plintar, stomme, taklag och fasad av trä. Yttertak av papp. Golv av trä. Byggnaden har indragen el men ingen VA. 

Ytor:
Någon kontrollmätning av angivna ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. 

VA:
Fastigheten är ansluten till kommunalt VA.

El:
I bensinmacken finns fastighetens inkommande el. Det finns två undermätare, en för "Macken" och en för "Trävaruhandeln". F.n. är det säkrat till 125 Ampere.

Servitut /Nyttjanderätt:
Fastigheten har flera avtalsservitut för KRAFTLEDNING (2 st.) resp. TRANSFORMATORSTATION (1 st.) samt Nyttjanderätt; Elledning, Elanläggning. Fastigheten har även andel i HELSINGBORG KATSLÖSA GA:8

Fiber:
Det finns möjlighet att installera fiber på fastigheten (finns i gatan).

Hyreskontrakt: 
Fastigheten kommer ej belastas av några hyreskontrakt på tillträdesdagen och överlåtes tom.

Anm. Köpare kan eventuellt hyra ut "Macken" till nuvarande brukare efter överenskommelse med hyresgästen.

Inventarier: 
Pallställ, butiksinredning, maskiner m.m. ingår ej i överlåtelsen men kan övertas efter ök. om så önskas. 

Övrigt:
Fastigheten är registrerad för mervärdeskatt (moms).

Överlåtelse:
Fastigheten överlåts som fastighetsaffär och säljaren har fri prövningsrätt

Visning:
V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

___________________________________________________________________________

Möjlighet att förvärva "Villan" Rya 10:9 - Landskronavägen 671

Fastigheten Helsingborg Rya 10:9 är bebyggd med en äldre bostadsfastighet (typkod 220). Fastigheten är märkt med nr 7 på drönarbild/tomtkarta och gränsar till Helsingborg Rya 10:12. Fastigheten presenteras med ett antal bilder märkta Rya 10:9 i bildgalleriet.

Fastigheten har en friköpt tomt om 940 kvm som är hårdgjord med marksten resp. asfalt.

Bostadsdelen är uppförd vinkel i 1,5 plan och den taxerade boytan uppgår till 130 kvm. Vidbyggt i vinkel ut mot macken finns en lägre länga i 1,5 plan med en uthyrd lokal (garnbutik) i bottenplanet (taxerad biyta 35 kvm).

Villan är ursprungligen uppförd med stomme av tegel omkring år 1900 men har därefter byggts om och till vid flera tillfällen. Idag är det en modern villa med mycket atmosfär. Det finns carport/garage och uterum, damm, växthus, 2 uteplatser m.m.

Villan som ägs privat Håkan Andersson kan förvärvas separat efter ök.
Begärt pris kr 3.100.000.  Säljaren har fri prövningsrätt.

Kontakta Peter Borgelin för fullständig information och visning av villan.

____________________________________________________________________________

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468