Esplanadgatan-21 - kopia
Hässleholm
Bostadsfastighet
Adress:
Esplanadgatan 8
Pris:
4 800 000 kr
Hyresintäkt:
372 000 kr/år
Bruttoarea:
540 Kvm

F.D. JORDBRUKSKASSAN SÖSDALA

Sösdalas vackraste fastighet nära stationen

Ägarens paradvåning om 200 kvm kan övertas.

Totalt ca 540 kvm bostadsyta

Fastighetsbeskrivning

Ett unikt tillfälle att förvärva Sösdalas pampigaste hyresfastighet belägen på Esplanadgatan endast ca 250 meter från järnvägsstationen med utmärkta kommunikationer via Pågatågen. Den välbevarade och påkostade fastigheten omfattar idag tre lägenheter och en vind med flera gästrum. Fastigheten har stora arkitektoniska kvalitéer som kompletteras av en vacker, delvis insynsskyddad trädgård. Det finns även ett friliggande annex som nyttjats för utställningsverksamhet.

Bakgrund:

På 1850-talet inleddes det stora arbetet med Södra stambanan som utgick från Malmö och byggdes vidare mot Höör och Hässleholm och vidare norrut. Alla samhällen som fick en järnvägsstation växte kraftigt och Sösdala som tidigare varit en oansenlig by växte kraftigt. År 1859 var spåret mellan Höör och Sösdala färdigt och förbindelserna med omvärlden medförde en kraftig expansion av samhället.

Efter att stationen under en längre tid ej nyttjats för persontrafik öppnades den på nytt 2011 vilket medfört att det idag är utmärkta förbindelser till såväl Hässleholm (9 min) Kristianstad (30 min), Lund (37 min), Malmö (52 min) och till Köpenhamn tar det ca 80 minuter.

Enligt uppgift bor det 1.700 invånare i Sösdala. I samhället finns förskola och grundskola upp till årskurs 9, vårdcentral, bibliotek, simhall(?) samt livsmedelsaffärer och restauranger etc.

Esplanadgatan ansågs vara Sösdalas paradgata och på nr 8 finns än idag ett av Sösdalas vackraste fastigheter, som uppfördes på uppdrag av Norra Mellby Jordbrukskassa omkr. 1929.

Fastigheten har en intressant lokalhistoria då där har bedrivits flera för äldre Sösdalabor välkända verksamheter i fastigheten genom åren.

Delar av källarvåningen samt bottenplanet uppläts åt det välrenommerade: "Stora Konditoriet" som drevs av Olga Anderberg in på 1960-talet. Förutom expedition för Jordbrukskassan så hyrde Hantverksföreningen möteslokaler i fastigheten. I fastigheten fanns även ett postkontor fram till omkr. 1938. Sösdalas andelsmejeri drev mjölkaffär i fastighetens källare till omkr. 1947. Andra verksamheter som kan nämnas är fiskaffär på 1940-talet och på 1950-talet fanns där en blomsteraffär.

På andra våningen fanns Landsfiskalens kontor och en påkostad tjänstebostad fram till 1956. Därefter nyttjades lokalerna en tid som kommunalkontor.

Fastigheten togs över omkr. 1963 av en urmakare Axel Olandersson som bedrev urmakeri med tillhörande verkstad i delar av fastighetens bottenplan fram till omkr. 1973.

Nuvarande ägare; familjen Wernersson, förvärvade fastigheten av urmakaren omkr. 1977 och bottenplanet nyttjades under flera decennier som kontor medans övriga ytor nyttjades av familjen Wernersson som bostad. I samband med att fam. Wernerssons presentgrossiströrelse avvecklades så byggdes hela bottenplanet om för bostadsändamål 2015.

Även om fastigheten enligt Säljaren inte är kulturmärkt så har stor vikt lagts på att bevara originaldetaljer och utseendet från förr. I friliggande annex bedrev familjen Wernersson utställningsverksamhet.

Tomt:

Den friköpta tomtmarken uppgår totalt till 1.340 och består av en vacker trädgård med ett flertal uteplatser som avgränsas av bersåer m.m. Vissa delar av innergården med grus. Uppställningsplats för bilar vid ena gaveln. Fastighetens tomt är delvis avgränsad av en ca 2 m hög vitkalkad mur. Det är inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt.

Byggnation:

Jordbrukskassans fastighet är uppförd 1929 på en hörntomt. Grundläggning av betong, stomme av betong och tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med puts på Lecablock. Källarvåning under hela byggnationen. Byggnaden är uppförd med hög takresning i 2,5 plan och källare. Frontespis mot gatan och dekorerade hörnkolonner samt flera vackra takkupor med välvda tak. Det finns två trapphus, dels den pampiga huvudentrén mot Esplanadgatan, dels ett smalare trapphus mot trädgårdssidan som betjänar källaren och utgör separat kökstrappa till den pampiga ovanvåningen och vindsplanet. Taktäckning med bandtäckt kopparplåt.

Ombyggnader:

Nuvarande ägare förvärvade fastigheten omkr. 1977. En omfattande ombyggnad och upprustning genomfördes på 1970- och 1980-talet. Tidsenliga isolerglasfönster med bågar av teak installerades i merparten av fastigheten. Fasaden tilläggsisolerades med Lecablock, yttertak med bandtäckt koppar och dito beslag inkl. stuprör och hängrännor etc. En fjärrvärmeanläggning installerades i samband med ombyggnaden.

2015 genomfördes en genomgripande ombyggnad av hela bottenplanet där kontorsytor gjordes om till bostad och idag finns det två lägenheter á 90 kvm med hög standard i gott skick!  En detaljerad ombyggnadsbeskrivning kring entreprenaden kan översändas på begäran.

Det mesta har gjorts vid under nuvarande ägares innehav med ett undantag; Vindsvåningen som idag består av ett antal gästrum, ett badrum samt ett gammalt kök. Vinden är i behov av upprustning. Det är ett vackert våningsplan med takkupor från byggnadsåret m.m. Här finns även en indragen balkong mot trädgårdssidan.

Interiör:

BV: Huvudentré via pampig dubbeldörr från Esplanadgatan. Vackert trapphus med stentrappa och hög takhöjd. Halvtrappa upp till lägenheterna som därmed har begränsad insyn.

Bottenplanet är indelat i två moderna bostadslägenheter á 90 kvm vardera. Lägenheterna har vackra fönsternischer, slipade trä eller parkettgolv och lamintatgolv resp. plastmatta. Stora badrum med dusch, plastmatta resp. kakel och klinker. Lägenheterna har tvättpelare. Hög takhöjd och vackra fönsternischer. Stora kök med köksö. Fläkt, kyl, frys spis.

OV: Paradvåning med flera rum i fil om ca 200 kvm. Våningen har mycket atmosfär med hög takhöjd, vackra fönsterpartier, boaseringar, slipade parkett- och trägolv, spegeldörrar m.m. m.m.

Stort kök med synliga takbjälkar, köksö, murad öppen spis och separat matplats. Stort badrum med badkar och duschkabin präglat av 1970-talets inredningsideal. Där finns även ett mindre badrum med dusch. Lägenheten har även en kökstrappa som nyttjas för att nå vindsplanet, eller för att gå ner till groventrén mot gården. Trappan fortsätter ner till källarplanet.

Lägenheten kan troligen delas upp i flera bostäder förutsatt att kriterier för bygglov uppfylls.

VIND: Stor vind med äldre atmosfär, flera vackra fönsterpartier och takkupor. Det finns även en indragen stor balkong mot trädgårdssidan. Äldre kök med bevarad vedspis (ej i funktion) samt flera gästrum och ett litet badrum med duschkabin och wc. I övrigt består vinden av div. förråd och en mindre del som är oinredd och ej isolerad.                  

KÄLLARE: Den kan nås via trapphuset i anslutning till  "kökstrappan" eller från ena gaveln. Bra takhöjd. Flera förrådsutrymmen, tvättstuga med tvättpelare samt pannrum och wc. En stor bakugn som troligen nyttjas av konditoriet är bevarad (ej i funktion). I detta rum är det även synliga takbjälkar.

Annexet:

Byggnaden som tidigare var ett garage har okänt byggnadsår och byggdes om av nuvarande ägare omkr. år 1990 för utställningsändamål. Byggnaden är uppförd i ett plan med sadeltak. Grundläggning med gjuten platta på mark samt stomme av lättbetong och fasad med puts.

Tvåglasfönster. Taklag av trä samt taktäckning med lackerad trapetsplåt. Fönster med isolerglas. Uppvärmning via vattenburen golvvärme ansluten via en kulvert från flerfamiljshusets fjärrvärmecentral. Byggnaden har indragen el men saknar VA. Öppen planlösning med synliga takbjälkar. Golv med klinker.

Övrigt:

Det finns en ramp samt lift för rörelsehindrad till våning två via gårdssidan och trapphuset i anslutning till kökstrappan.

Fiber är indraget i huvudbyggnaden

Porttelefon mot Esplanadgatan till lägenheterna.

Flaggstång

Ytor:

Huvudbyggnaden: Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostadsytan till 540 kvm. Enligt fastighetsägaren är ytorna fördelade enl. följande:

BV: Ca 180 kvm fördelat på två lägenheter á 90 kvm

OV: Ca 200 kvm paradvåning som f.n. bebos av Säljaren

VIND: Ca 160 kvm med flera gästrum kök och badrum.

Därutöver finns biytor i trapphus, entré, oinredd vind och källaren m.m..

Annexet: Lokalytan uppskattas till cirka 40 kvm.

Någon kontrollmätning av angivna ytor har ej genomförts av nuvarande ägare.

Uthyrda lägenheter:

Bottenplanets två lägenheter är uthyrda enligt hyreskontrakt med en månadshyra om kr 9.000/vardera. Enligt fastighetsägaren finns ingen förhandlingsordning med hyresgästföreningen.

Vakanta lägenheter:

Fastighetsägaren avser att avflytta från fastigheten under 2021 men kan tillfälligt hyra lägenheten på ovanvåningen efter ök. via ett tidsbestämt hyresavtal. Paradvåning omfattar ca 200 kvm. Hyran uppskattas till 13.000 kr/månad (800:-/kvm).

Vindsvåningen om cirka 160 kvm har endast nyttjats av ägaren som gästvåning. I det fall den skall hyras ut krävs  modernisering/ombyggnad samt bygglov.

Driftskostnader 2019 enl. säljaren:

Värme: 85.000 kr

El: 36.000 kr

VA: 6.500 kr

Renhållning: 2.000 kr

Försäkring: 25.000 kr (inkl rörelse, försäkringskostnad för fastigheten uppskattas till ca 12.000 kr).

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Planlösning

Ett ritningsunderlag kan översändas på begäran. Avvikelser kan förekomma.

Omgivning/Natur

Sösdala ligger granne med stora rekreationsområden.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Fastigheten ägs privat och överlåts som fastighet, d.v.s. det är ej aktuellt med aktieöverlåtelse.

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Fastigheten i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468