• Fastigheter
  • Perfekt läge i Flen
  • Hornsundsgården med veterinär, garage och uthyrningsrum
Flen
Bostadsfastighet
Adress
Orrögatan 16
Åsatt fastighetsvärde
15 000 000 kr

För mer information kontakta

Gustav Sandström Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Tomas Solberg Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84

Kontakta mäklaren för visning

Fantastiskt sjöställe med bra kassaflöde

Fantastiskt sjöställe bestående av 4 fastigheter i hjärtat av Södermanland. Fokus ligger på fritid och rekreation med byggnader för läger-/fritidsboende med möjligheter till bad, fiske, tennis, fotboll m m.

Inom fastigheterna finns även byggnader som rymmer kommersiella verksamheter i form av fysioterapi, veterinär och dagis, liksom lägenheter för permanent boende.

Egen badplats, tennisbana samt en 7-mannaplan för fotboll är bara ett axplock av allt som erbjuds här.

Möjligheterna med dessa fastigheter är många. Man kan fortsätta driva och utveckla lägergården på liknande sätt som idag, alternativt t ex bygga om huvudbyggnaden till permanentboende parallellt med att man har ett bra kassaflöde från de kommersiella byggnaderna.

Det finns även outnyttjad byggrätt inom fastigheterna, bl a ner mot sjön.

I direkt anslutning till försäljningsobjektet finns tre separata villahustomter, varav en är bebyggd och två är obebyggda, vilka också kan förvärvas.

Fastighetsbeskrivning

Försäljningsobjektet består av fastigheterna Orresta 2:19, 2:20, 2:21 och 2:22.

Orresta 2:19 
Fastigheten har en tomtareal på 3 520 kvm och är bebyggd med nedanstående byggnader.

Strängnäsgården
1 ½-plans byggnad, förmodligen uppförd under 60-talet, som idag inrymmer en bostadslägenhet med stor balkong på övre plan samt förskola på entréplan. Förskolan är cirka 125 kvm och lägenheten är cirka 90 kvm. Träpanel, taktegel (renoverat), bergvärme (år 2000), mekanisk ventilation, 2-glasfönster.

Byggnaden är fullt uthyrd med en hyresintäkt 2021 på 216 996 kr.

Hornsundsgården
Byggnad från sent 1700-tal som inrymmer en distriktsveterinär på entréplan samt två bostadslägenheter på övre plan. Veterinärlokalen är cirka 150 kvm och lägenheterna är totalt cirka 100 kvm. Timmerfasad, betongpannor (renoverat), bergvärme (år 2000), 2-glasfönster. Lägenheternas våtrum är renoverade under 2010-2013.

Byggnaden är fullt uthyrd med en hyresintäkt 2021 på 310 089 kr.

Garaget
Invid Hornsundsgården finns ett garage från 2008 med plats för tre bilar, cirka 90 kvm. På övre plan finns två uthyrningsbara rum.

Två av garageplatserna är uthyrda och hyresintäkten ingår i hyran för veterinärslokalen. Det tredje garaget nyttjas av fastighetsägaren. Hyresintäkten för uthyrningsrummet ingår i den rörliga hyresintäkten för lägerverksamheten.


Orresta 2:20
Fastigheten har en tomtareal på 8 529 kvm och är bebyggd med nedanstående byggnader.

Huvudbyggnaden Idrottsgården
1 ½-plans med källare som idag inrymmer vandrarhem, konferensutrymmen och ett mindre gym. Byggnaden är uppförd under tidigt 50-tal och är cirka 270 kvm samt källare 130 kvm. Entréplan inrymmer kök, mindre kontor, allrum samt sovsalar. Övre plan inrymmer allrum samt sovsalar och dusch/wc. Källarplan inrymmer ett mindre rum samt omklädnings- och duschrum, bastu samt förråd och pannrum. Träpanel (2017), betongpannor, bergvärme (år 2000), 2-glasfönster. Nytt badrum från 2016. Under det senaste året har byggnaden renoverats. Ytskikt har bytts, elen har dragits om, trägolven har slipats. Byggnaden är i ett bra skick.

Byggnaden hyrs ut på löpande basis för lägerverksamhet och dylikt, ibland tillsammans med sjöstugan och de tre friggebodarna. Hyresintäkten 2020 uppgick till 673 461 kr för dessa byggnader, inklusive en hyresintäkt för tennisbanan och gymmet på ca 6 400 kr. 

Tennisbana
Tennisbana som har renoveras och är i toppskick. Tennisbanan ligger på både Orresta 2:20 och 2:22.
Tennisbanan hyrs ut per timme eller kontraktsvis. Beläggningsgraden är låg, framförallt p g a att marknadsföringen varit i stort sett obefintlig. Bokning sker genom matchi.se

Annexet
Mindre byggnad som inrymmer sjukgymnastikpraktik. Lokalen är cirka 60 kvm. Träpanel, tegeltak (2017), oljeelement, luftvärmepump, nya elledningar, renoverat våtrum. Under 2017 höjdes taket och tilläggsisolerades.
Byggnaden är fullt uthyrd med en hyresintäkt 2021 på 60 000 kr.

Sjöstugan
Nybyggd och nyrenoverad bostad med stora panoramafönster ut mot sjön. Bostaden, som är i toppskick är cirka 60 kvm med ett sovloft om ca 18 kvm och en veranda med sjöutsikt. Sjöstugan har hyrts ut restriktivt och kan hyras ut till fast hyresgäst med en bedömd hyrespotential om ca 100 000kr/år. 

Fotbollsplan
Fotbollsplanen går över fastigheterna Orresta 2:20 och 2:21

Orresta 2:21
Fastigheten har en tomtareal på 1 305 kvm och utgörs av del av fotbollsplanen. 

Orresta 2:22
Fastigheten har en tomtareal på 2 051 kvm och är bebyggd med nedanstående byggnader.

Friggebodarna
Tre mindre enkla övernattningsstugor om ca 10 kvm st med träpanel och taktegel.
Del av tennisbanan ligger också på denna fastighet.

Friggebodarna hyrs ut för lägerverksamhet och liknande tillsammans med huvudbyggnaden och sjöstugan.

Total hyresintäkt 2021 för byggnaderna med fasta hyreskontrakt uppgår till 594 286 kr. För verksamheten med rörliga hyresintäkter uppgick hyresintäkten 2020 till 6733 460 kr. Total hyresintäkt 2020 (rörligt) och 2021 (fast) uppgick således till 1 327 746 kr.

Byggnadernas yttre och inre skick bedöms som normalt till bra. Under de senaste åren har renovering skett av alla byggnaderna. Nya stammar för vatten- och avlopp och renovering av badrum. Installation av bergvärme från 2000. Fiber till alla byggnaderna. Ny yttre panel till Strängnäsgården och Hornsundsgården. Nya värmepumpar till tre hus. Strängnäsgården har renoverats invändigt. Sjöstugan är i ett toppskick. Inga reparationsbehov, som inte bedöms inrymmas inom ramen för ordinarie löpande/periodiskt underhåll, noterades vid besiktningen.

Fastigheterna Orresta 2:19-2:22 har en gemensam byggrätt på 1 000 kvm, varav drygt 200 kvm byggrätt bedöms återstå. Detaljplanen anger rätt att bygga bostad och kontor men även vård, skola hantverk eller liknande.

Samtliga byggnaders yttre och inre skick bedöms som normalt till bra. Under de senaste åren har renovering skett av alla byggnaderna. Stammar för vatten- och avlopp har bytts och badrum har  renoverats. Bergvärme installerades 2000. Fiber finns i alla byggnader. Strängnäsgården och Hornsundsgården har fått ny fasadpanel. Nya luft-/luftvärmepumpar till tre hus. Strängnäsgården har renoverats invändigt. Sjöstugan är i ett toppskick. De enda renoveringsbehov som bedöms finnas är sådant som ryms inom ramen för ordinarie löpande och periodiskt underhåll.

Omgivning/Natur/service

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostäder, vårdcentral och grönområden och sjön Orrhammaren. Flens kommunala badplats Orrestaö gränsar till fastigheterna i norr. Service finns närmast i centrala Flen ca 1,5 km från fastigheterna.

Kommunikationer

Från Flens station, som ligger knappt 2 km från fastigheterna finns möjlighet att pendla med tåg till flera orter; till Stockholm t ex tar du dig på 55 minuter, till Norrköping på 38 minuter och till Eskilstuna på 33 minuter. Med bil tar det ca 75 min till Stockholm.

Övrigt

Fastigheten överlåts genom en bolagsförsäljning varvid samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget säljs. Fastigheternas skattemässiga restvärde uppgår till 3 809 317 kr. 

Tillträde enligt överenskommelse.