Den trevliga fastigheten
Täby
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Polygonvägen 95
Åsatt fastighetsvärde:
21 000 000 kr
Bruttoarea:
980 kvm

Fastighet innehållande 23 rum med kök och badrum!

Hel vakant fastighet innehållande 23 rum vilka alla är utrustade med kök och badrum. Modern hög standard. I fastigheten finns även gemensamma ytor såsom tvättstuga, förråd, tv-rum/kontor.
Belägen på lugn gata i Täby invid Arninge centrum med dess utbud av allt man behöver.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Linjalen 56-59 har typkod 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler. Fastigheten består av 4 st sammanbyggda hus i 2-plan om vardera ca 245 m² vilket ger totalt 980 m².

Planlösning

Fastighet bestående av 4 st sammanbyggda hus i 2-plan om vardera ca 245 m² vilket ger totalt 980 m². Nu är det 23 st lägenheter/kontor samt allrum/tv-rum, två förråd, städskrubb, allmän wc och rejäl tvättstuga.

Alla de 23 st lägenheterna är utrustade med pentry och helkaklade badrum i hög standard varav 15 st har separat sovrum dvs 2rok och 8 st är studios dvs 1 rok. Lägenheterna/kontoren har stor flexibilitet och användningsområde.

Möjlighet till p-platser finns nära fastigheten.

Omgivning/Natur

Arninge industriområde växer och visionen är att arbetsplatser, handel och bostäder skall vävas samman till en helhet. En stor del av den nya stadsdelen kommer att präglas av en utbyggd infrastruktur och förbättrade allmänna kommunikationer. 

Kommunikationer

Du är ute på E18 inom ett par minuter. Därifrån når du Stockholm Centrum på ca 20 minuter och Norrtälje på ca 30 minuter.

Arninge försörjs av busstrafik.

Just nu pågår även byggnationen av Arninge station där resenärer enkelt kan resa via roslagsbanan samt buss till Stockholm, Norrtälje, Vaxholm samt Danderyds sjukhus. För dig som cyklar kommer även flertalet cykelparkeringar samt cykelvägar att uppföras. Stationen planeras att stå klar i december 2021 och underlätta kommunikationsmöjligheterna till och från fastigheten.

Närservice

Från fastigheten har du närhet till all tänkbar service såsom bostäder, restauranger, caféer, butiker, livsmedelsbutiker samt mycket mer. Stor variation av företag i området.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning TÄBY LINJALEN GA:4
GA1

Samfälligheter

Samfällighet TÄBY LINJALEN S:1
samfallighet_1

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, totalt värde: 3 948 000 kr
Mark, totalt värde: 900 000 kr ().
Summavärde: 4 848 000 kr

Taxeringsår: 2019

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90