• Skogsvägen 16A-E
  • Villabostad från gården/infarten sett
  • Huvudbyggnaden västra sidan
Sigtuna
Bostadsfastighet
Adress
Skogsvägen 16A-E
Åsatt fastighetsvärde
11 800 000 kr
Uthyrbar area
433 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
425 000 kr/år

För mer information kontakta

Larssan Lundberg Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07

Kontakta mäklaren för visning

Flerbostadsfastighet om 5 lgh i Märsta

Fullt uthyrd och mycket välskött flerbostadsfastighet om 5 lgh och 434 kvm uthyrningbar area vid Märsta centrum. Lägenheterna är i varierande storlekar mellan 1 rok – 5 rok där alla har egen uteplats. Bergvärme och solfångare för låga driftkostnader. Bolagsöverlåtelse. Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

På fastigheten finns tre byggnader; huvudbyggnaden, villabostaden samt en friggebod för förrådsändamål.

HUVUDBYGGNADEN:
Här finns totalt 4 lägenheter där två av dessa är 1 rok om ca 48 kvm belägna i souterrängdel och vid markplan, en är 3 rok om 94 kvm i 1½ plan samt en 4 rok i ett plan (två halvetage) om 90 kvm.

Ettorna har ett sovrum / allrum samt kök och wc / dusch / tvättpelare.
Trean har vid bottenvåningen entréhall kök, 2 sovrum, vardagsrum samt wc / dusch / tvättpelare.
Fyrarummaren har 3 sovrum och badrum / tvättstuga på överplanet samt entréhall med kök och vardagsrum på entréplanet.
I huvudbyggnaden finns också vid ”suterrängplanet” ett uppvärmt förråd om ca. 25 kvm som nyttjas som lägenhetsförråd för de boende.

Alla lägenheter har tillgång till egna uteplatser.

 

VILLABOSTADEN:
Byggnaden är en enda inredd bostad om två plan där ca 77 kvm på markplan och ca 76 kvm i källarplan.

Markplan består av: entréhall, en inre hall, 2 stycken sovrum, badrum samt ett kök och vardagsrum. I vardagsrummet finns en vedkamin. Källarplanet har en gillestuga, 2 stycken sovrum med större fönster och vädringsluckor samt en tvättstuga / duschrum och 1 förrådsrum.
Lägenheten är i huvudsak helrenoverad och källaren inredd till bostadsutrymmen under 2006.

Det finns också ett större kallvindsutrymme med golv för förrådsanvändning.

 

FRIGGEBOD:
Byggdes 2006. Träpanelsfasad och takbeläggning med betongpannor. Används som cykelförråd samt förvaring av hyresvärdens trädgårdsskötselutrustning.

Området

Märsta centrum är en del av Sigtuna kommun i Stockholms län med ett invånarantal om ca 49 000 invånare varav 27 000 av dess bor vid Märsta. Kommunen har sedan flera decennier haft en stadig och stark befolkningstillväxt. De största arbetsgivarna är kommunen, olika företag och verksamheter kopplade till Arlanda flygplats, logistikföretag, Postnord, Polisen, m.m. 

Märsta centrum har ett komplett centrumutbud med handel, service, systembolag, restauranger, caféer, vårdcentral, apotek, m.m. I övrig har man som boende natur och friluftsområden inom närhet.

Kommunikationer

Promenadavstånd till pendeltågsstation Märsta station där även flertalet bussar passerar. Med bilburen trafik är du snabbt vid Arlanda eller E4:an som tar dig snabbt vidare in till Stockholm eller Uppsala. 

Övrigt

UTFÖRT UNDERHÅLL:

Båda byggnadernas mediesystem är sammankopplade med kulvert.

Båda byggnaderna försågs med nytt utvändigt torrläggningssystem 2005, dränerings och dagvattenledningar samt fuktisolering av motfyllda grundmurar. Grundmurar är lokalt påbyggda med isoleringsskivor av cellplast under putsskiktet för värmeisolering. Vid lägenheten i suterrängläge under stora huset monterades mekaniskt ventilerat övergolv av fabrikat Nivell, nedre etaget med rum och kök efter tidigare fuktpåverkan.
Alla yttertaken försågs med ny underlagspapp, läkt samt tätskikt av betongpannor under 2003 – 2006. Nytt yttertak över entréer på huvudbyggnadens överplan med tätskikt av dubbelfalsad bandtäkt plåt byggdes till under 2016 och vid villabostadens låglutande takdel över trapphuset och entrén likaså med tätskikt av dubbelfalsad bandtäkt plåt 2019.

Byggnadernas samtliga våtrum helrenoverades med nya vs-installationer, vattenburen golvvärme samt klinker och kakel 2005. Huvudbyggnadens övre stora lägenhet var redan nyrenoverad under 2004, tätskikt av plastmattor. Alla våtrum har egna tvättmaskiner och torktumlare.

Samtliga lägenheter fick nya köksinredningar med vitvaror under 2004 – 2006, alla är också försedda med diskmaskiner.

Löpande nya vitvaror direkt när dessa gått sönder, tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner etc. Under 2018 och 2019 har ägaren satt in 7 stycken nya maskiner.

Golv och ytskikt på väggar / fönstersmygar fick nya utföranden under 2003 – 2006. Huvudbyggnadens övre stora lägenhet fick nya parkettgolv och nya ytskikt under 2017.

Stora husets fasader kompletteringsisolerades och försågs med träpanel samtidigt som alla fönster och ytterdörrar fick nya utföranden under 2006.

Förrådsutrymmen anordnades vid del under stora byggnaden i suterrängplan, villabostaden har också förråd på vindsutrymme.

Alla utvändiga stödmurar med trappor och uteplatser nybyggdes och iordningställdes 2005 – 2006. Även övre terrassdäcket vid entréerna till stora huset fick nytt utförande av vattentät betong då.

Undercentralens samtliga elinstallationer och armaturer vart helt nya under 2005 liksom elstolpar vid bilplatser till alla lägenheter.

Alla hårda markytor med asfalttäckning och stensättning och räcken av träkonstruktion utfördes 2005 – 2006. Samtliga gräsmattor samt häckar vart nyanlagda vid samma tillfälle.

Separata friggebodsbyggnaden för cyklar och trädgårdsredskap nyuppfördes under 2006 och är på 10 kvm.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande.
Indikativt bud senast: Löpande.
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.