• Fasad
  • Fasad
  • Gym
Göteborg
Lager/Logistik
Adress
Storås Industrigata 20

För mer information kontakta

Lars-Erik Norström Lars-Erik Norström Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare lars-erik.norstrom@bjurfors.se
031-761 79 83
070-574 67 22

Kontakta mäklaren för visning

Friköpt fastighet med ytor tillgängliga för uthyrning!

Gedigen fastighet. Tomten är friköpt, asfalterad och inhägnad. Del av fastigheten är vakant och tillgänglig för uthyrning, ca 1 680 kvm. KB säljes.

Fastighetsbeskrivning

Byggnad uppförd 1993 i 2 våningar, med hiss.

Lokalarea ca 3320 kvm fördelad på uthyrd lokal (gym) ca 1640 kvm och ca 1 680 kvm vakant lokal, tillgänglig för uthyrning.

Asfalterad, inhängnad tomt med flertalet parkeringsplatser, framför och utmed fastigheten.

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i ett industriområde.

Kommunikationer

Till Hjällbo C tar det ca 6 min med bil, en sträcka på ca 3 km. Även till Angered tar det ca 6 min med bil, en sträcka på ca 3 km. Väljer man att åka kollektivt tar det ca 10 min in till Angered. Till Göteborg C är det ca 11 km och tar ca 14 min att resa med bil. Åker man kollektiv så tar det ca 30 min in till Göteborg C.

Närservice

I Hjällbo C finns ett stort utbud av affärer och lunchrestuaranger. Här finns även service, bank och vårdcentral. Större utbud finns även i Angered centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket andelarna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av andelsöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

Visning av fastigheten, budgivning, tecknande av kontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse.