Strategiskt läge utmed E4an
Uppsala
Industri/Verkstadsfastighet
Adress:
Grafikgatan 29
Åsatt fastighetsvärde:
125 000 000 kr
Hyresintäkt:
9 053 950 kr/år
Lokalarea:
6 315 kvm

Fullt uthyrd förvaltningsfastighet i Uppsala

Unik möjlighet att förvärva en modern industrifastighet med god avkastning i Uppsalas framväxande industriområde.
Direkt anslutning till E4:an, Sveriges viktigaste pulsåder, garanterar smidig logistik och optimal tillgänglighet för kunder och personal.

Fastighetsbeskrivning

Nybyggd industrifastighet!.

Miljöcertifierad fastighet med fokus på energieffektivitet och miljövänliga lösningar.
Utrustad med solceller, fjärrvärme och vattenburen golvvärme för minimal miljöpåverkan och låga driftskostnader.
fordonshiss/Industrihiss med kapacitet upp till 6 ton möjliggör fullt utnyttjande av övre plan i flertalet av enheterna.

Här erbjuds en attraktiv fastighet med moderna och flexibla lokaler anpassad för lättindustri, lager, verkstad kontor mm. Fastighetens läge, och moderna teknik gör den till ett attraktivt alternativ för verksamheter som värdesätter hållbarhet och effektivitet.

Fastigheten disponeras enligt följande:
Byggnad 1 (grå fasad):
LOA ca 1660 KVM
Antal hyresgäster: 4 

Fördelat enligt följande:
Verkstad                  711 kvm
Kontor                     223 kvm
Lager, kontor          124kvm
Bilrecond, kontor    602 kvm

I byggnaden finns en fordonshiss installerad.


Byggnad 2 (bronsfärgad fasad):
LOA  ca 4655 KVM
Antal hyresgäster 6

Fördelat enligt följande:
Produktion     3 245 kvm
Kontor            259 kvm
Utställning      341 kvm
Lager              265 kvm
Bilverksamhet 515 kvm
Uppställning    30 kvm (utomhus)

I byggnaden finns en personhiss samt en varuhiss installerade.

 För ytterligare info kring ytor och hyresgäster, hyreslista kontakta Erik Husén på Bjurfors Näringsliv

Omgivning

Östra Fyrislund i Uppsala:
Fastigheten ligger i Östra Fyrislund, en stadsdel i Uppsalas östra del som genomgår en spännande omvandling till en dynamisk blandstad med verksamheter i varierande storlekar.

I området återfinns tex verksamheter som:
Väletablerade bilföretag
Bilservice
Mobilkranar
Logistikcentraler

Strategiskt läge vid E4:

Fastigheten har direkt anslutning till E4, vilket ger enastående skyltläge och smidig access för kunder och personal. Goda kommunikationer med närhet till E4:ans på- och avfart underlättar transporter och pendling.

Framtidspotential:

Utvecklingen av Östra Fyrislund skapar en modern och attraktiv stadsmiljö med närhet till handel, service och grönområden.

Fördelar:

  • Hög synlighet och lättillgänglighet
  • Smidig logistik och transportmöjligheter
  • Möjlighet att etablera sig i en expansiv och framåtblickande stadsdel

Fastighetens läge i Östra Fyrislund kombinerar strategisk placering vid E4 med närhet till en expansiv och attraktiv stadsmiljö. Den goda tillgängligheten och framtidspotentialen gör detta till en idealisk plats för verksamheter som prioriterar en stark plattform för tillväxt och framgång.

Kommunikationer

Närheten till Uppsala centrum och stadens expansiva handelsområden skapar en dynamisk och attraktiv omgivning.
Utmärkta kommunikationer med närhet till kollektivtrafik och påfarter till E4:an underlättar pendling och transporter.

Övrigt

Miljöcertifiering:

Green building byggnad 1:
GreenBuilding är ett certifieringssystem som fokuserar på låg energianvändning och energieffektivisering. GreenBuilding 8.0 Befintlig byggnad riktar sig till fastighetsägare och förvaltare som vill göra en större samlad energieffektivisering i befintlig byggnad och GreenBuilding.

BREEAM byggnad 2 (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

Visning av fastigheten, bud, LOI, DD, överlåtelseavtal samt tillträde enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47