Fastigheten
Botkyrka
Industri/Verkstad
Adress:
Kumla gårdsväg 26B
Åsatt fastighetsvärde:
19 900 000 kr
Hyresintäkt:
1 356 000 kr/år
Bruttoarea:
1 210 Kvm

Fullt uthyrd industrifastighet i expansiva Eriksberg, Norsborg

Utmärkta produktionsytor med takhöjd upp till 8 meter. Lastportar och stor parkeringsyta framför byggnaden.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Botkyrka Kumla Hage 10 är byggd 1989. Den är taxerad som industrienhet, annan övrig byggnad (433).

Tomten är 3 177 kvm.

Byggd på betongplatta med trästomme.

Planlösning

Fastigheten är i dagsläget uthyrd till 3 separata hyresgäster.

Hyresgäst 1 hyr större delen av totala ytan vilket innefattar huvudentrén, kontorsyta om ca 140 kvm samt produktionsyta om ca 780 kvm plus entrésol. De har även två lastportar om 3 x 3 meter. Takhöjden är 6 till 8 meter i produktionsdelen och 3 meter under entrésol.
Utöver produktionsytan finns det flertalet kontor, kök, wc, duschrum och omklädningsrum.

Hyresgäst 2 hyr en kontorsdel om ca 140 kvm plus ett loft/entrésol. Finns wc och pentry.

Hyresgäst 3 hyr en industridel om ca 130 kvm med lastport om 3 x 3 meter. Finns wc och pentry. 

Det är bra med uppställningsyta/parkeringsplatser. Hela parkeringen på framsidan tillhör fastigheten.

Omgivning

Botkyrka - Södra porten till Stockholm

Botkyrka ska ha en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm med ett nytt trafiksystem som knyter samman kommunens stadsdelar. Södra porten blir ett nytt handels- och företagsområde invid E4:an vid Eriksberg i norra Botkyrka.

Varför Södra porten?

Botkyrka kommuns vision är att Botkyrka ska bli en tydlig och attraktiv entré till Storstockholm. Just Eriksbergs verksamhetsområde ligger mycket strategiskt till med tanke på det utmärkta skyltläget precis vid E4 och E20. Genom att utveckla Eriksberg i norra Botkyrka blir området en sammanhållen stadsdel tillsammans med Norsborg, Hallunda, Fittja och Alby.

Botkyrka Södra porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning.

Visionen för Botkyrka kommun är att området ska innehålla handel, och andra verksamheter som bygger på besök, företag med inriktning upplevelsenäringen och ge plats för lokala företag och entreprenörer.

Eriksbergsområdet idag

Verksamhetsområdet Eriksberg i Botkyrka har under en längre tid skapat sig en position på marknaden och drar idag till sig människor från främst sydvästra Stockholm. Precis vid infarten till Stockholms stad är Eriksberg ett område med hög regional potential.

I dag är ungefär 4000 personer sysselsatta i Eriksberg och Alby. Av dessa arbetar cirka 300 i detaljhandeln. I området finns ett stort inslag av mindre verksamheter. De primära verksamheterna i området är lager/partihandel, lättindustri, handel, byggverksamhet och företagstjänster. Det tillgängliga utbudet som finns idag är begränsat, speciellt med tanke på hur många människor som bor i de omkringliggande områdena (Hallunda, Norsborg, Alby och Fittja). Eriksbergsområdet ligger nära flera viktiga trafikleder och kollektiva färdmedel, vilket gör det både enkelt att arbeta och besöka området.

Se gärna länk: https://www.botkyrka.se/stadsplanering-och-trafik/botkyrka-vaxer/hallunda-norsborg/pagaende-planer-och-program/sodra-porten 

Kommunikationer

Direkt på och avfart till E4/E20.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Enligt överenskommelse
Indikativt bud senast: Enligt överenskommelse
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse
Tillträde senast: Enligt överenskommelse

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86

Biträdande Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47