Bromölla
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Kristianstadsvägen 618
Pris:
2 495 000 kr
Bruttoarea:
383 kvm
Markareal:
2318 kvm

Galleri Kråkeslätt

Klassiska Galleri Kråkeslätt är nu till salu. Fastigheten består av ett fantastiskt bostadshus som idag används i galleriverksamheten och ytterligare en fin byggnad som bl.a. innehåller två stora utställningsrum, förråd och ramverkstad.

Fastighetsbeskrivning

Galleri Kråkeslätt ligger längs Kristianstadsvägen några kilometer från Bromölla Centrum och har varit galleri sedan 60-talet. För den som vill fortsätta driva galleriverksamhet är Kråkeslätt ett välkänt utflyktsmål för konstintresserade. För den som vill driva annan verksamhet ligger fastigheten lättillgängligt med E22:an endast några kilometer bort. Ev. kan husen också användas som kombinerad verksamhet och bostad för den som önskar detta.

De två husen är i gott skick. Det äldre bostadshuset har anor från 1600-talet och är byggt i korsvirke med en nyare tillbyggnad som vinkel på huset renoverades och byggdes om på 60-talet. Hela huset har vasstak varav stora delar är nylagt. Utställningsbyggnaden är ursprungligen från 60-talet, men även denna har en vinkel som tillkom på 90-talet. 

I bostadshuset finns tre allrum/vardagsrum och ett bibliotek som idag används i galleriverksamheten, ett kök med matplats, en entréhall, ett badrum och en gästtoalett. I den tillbyggda vinkeln finns tre sovrum/kontor, förvaringsmöjligheter och en hall. Bostadshuset är sammanlagt ca. 185 kvm i ett plan.

I utställningsbyggnaden finns två utställningsrum, båda med högt i tak och fint ljusinsläpp. Resterande del av huset består av ramverkstad, förråd och toalett. På delar av övre plan finns förrådsutrymmen. Utställningsbyggnaden är sammanlagt ca. 198 kvm. 

Det är fastigheten (ej verksamheten) som säljs.

Kontakta fastighetsmäklare Daniel Samuelsson för en personlig visning 0701-64 19 99.

Planlösning

Bostadshuset:

Innanför ytterdörren finns en rymlig entréhall med gott om plats för ytterkläder och skor. Till vänster från entrén sett finns ett kök med matplats. Köket har gott om bänk yta och skåp.

Rakt fram från entrén sett finns ett badrum med badkar, WC och tvättställ.

Till höger från entrén sett finns fyra rum i fil som idag används i galleriverksamheten men som tidigare använts som vardagsrum/allrum och bibliotek. I det första rummet finns en öppen spis och det tredje rummet som används som bibliotek har platsbyggda bokhyllor.

Från biblioteket leder en hall ut till den tillbyggda delen. Här finns en gästtoalett med WC och tvättställ och ytterligare en hall. Från denna hall nås tre sovrum. De tre sovrummen är ungefär lika stora. Ett av sovrummen har en klädkammare. 

Utställningsbyggnaden:

Utställningsbyggnaden nås dels via portar som leder till ramverkstaden och delvis via en dörr som leder till utställningsrummen.

Utställningsrummen är rymliga och ljusa och har generös takhöjd. Det ena rummet är ca. 60 kvm och det andra strax över 50 kvm. Resterande del av bottenplan i utställningsbyggnaden består av ramverkstad, förråd och toalett. På övre plan finns två rum som idag används i ramtillverkningen.

 Parkeringsplatsen arrenderas för 1000 kronor per år.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82