Etablerat handelsområde
Linköping
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Fjärrvärmevägen 3
Åsatt fastighetsvärde:
29 800 000 kr
Hyresintäkt:
2 163 320 kr/år
Lokalarea:
1 474 kvm

Fullt uthyrd handelsfastighet med utmärkt skyltläge i väletablerat handelsområde

Välbyggd fastighet uppförd 2015. Utmärkt tillfälle för en investerare förvärva en fastighet med god avkastning, låga driftskostnader och litet underhållsbehov.

Fastighetsbeskrivning

Uthyrda ytor omfattar ca 1448 kvm fördelat på tre separata butikslokaler med tillhörande kontor, kök/personalutrymmen samt förråd och lager, allt med genomgripande mycket hög standard . Varje lokal har en egen lastport om ca 3x3 m som enkelt nås via asfalterade logistikytor på fastighetens baksida.
De tre enheterna omfattar:

1) Butiksyta om ca 526 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor med lastport i bakre delen av lokalen, 2 st kontorsrum, kund wc, personalutrymmen med pentry och matplats, personaltoalett, förråd samt entrésolplan med kontorsrum och fläktrum.
Befintlig hyresintäkt ca 578 600kr/år

2)  Butiksyta om ca 689 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor i bakre delen av lokalen, 4 st kontorsrum, konferensrum,  kund wc, personalutrymmen med pentry och matplats samt personaltoalett. Fläktrum.
Befintlig hyresintäkt 1 211 000 kr/år.

3) Butiksyta om ca 233 kvm med stora öppna utställningsytor, lagerytor med lastport i bakre delen av lokalen, 1 st kontorsrum, wc, personalutrymmen med pentry och matplats, personaltoalett, förråd, fläktrum.
Befintlig hyresintäkt 326 200 kr/år.

På den asfalterade och planlagda markytan finns gott om parkeringsplatser och vändytor för fordon.
Byggnaden är med sitt strategiska läge mycket väl lämpad för handel.
Fastigheten överlåtes fullt uthyrd och affären görs i bolagsform.

Omgivning

Fastigheten är belägen i Ullstämma som är en  stadsdel i södra Linköping. Fjärrvärmevägen 3 ligger med ett utmärkt skylt/exponeringsläge utmed Brokindsleden. 

Dominerande verksamheter i området är små och medelstora företag så som: Byggmax, Mekonomen, Bilprovningen, Återvinningscentralen, diverse livsmedelsbutiker samt mindre butiker. 
Ett nytt bostadsområde ska byggas i närområdet, med plats för drygt 400 nya bostäder, lekplats och ett torg. Detaljplanen för området antogs 2018.Detta kommer sannolikt att påverka kundflödet till fastigheten positivt.

Kommunikationer

Området är lättillgängligt med bil alternativt med buss.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, budgivning, tecknande av kontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse. 

 

Byggnadsbeskrivning

Byggnaden är uppförd på en betongplatta med stomme av stål och bjälklag i trä och stål, väggar av sandwichelement om 200 mm i plåt, fasad i plåt, takbeläggning av papp. Oljeavskiljare ?. FTX-ventilation med kyla finns till varje enhet ( 3 st). Uppvärmning sker med golvvärme via fjärrvärme. Fiber finns indraget.

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)

Byggnad, totalt värde: 16 000 000 kr
Mark, totalt värde: 2 514 000 kr ().
Summavärde: 18 514 000 kr

Taxeringsår: 2022

Ansvarig Mäklare

Erik Husén
Erik Husén Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare erik.husen@bjurfors.se
070-782 00 47