Fasad från sydöst
Huddinge
Hotell
Adress:
Månskärsvägen 9
Åsatt fastighetsvärde:
125 000 000 kr
Hyresintäkt:
10 193 372 kr/år
Bruttoarea:
8 523 Kvm

Hotell och kontorsbyggnad i Kungens Kurva

Hotell med 120 hotellrum och 32 hotell-lägenheter som hyrs ut på lite längre sikt. Hotelloperatören är gärna kvar som hyresgäst men det kan träffas andra överenskommelser
också. Förutom hotellrum finns även
kontorsytor, både vakanta och uthyrda.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen i den sydvästra delen av Kungens kurva, Huddinge. Gatuadressen är Månskärsvägen 9 i Kungens kurva.

Näromgivningen utgörs av handelsområdet med butiker, restau­ranger, nöjen och upplevelser samt av kontor och industrier. Ser­vicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom gångav­stånd. Trafikleder nås på nära avstånd. En ny trafikplats har byggts från E4/E20 rakt in till Rektangeln 1, vilket gett värderingsobjektet ett mycket bra läge.

Planlösning

Byggnaden inrymmer hotel, ombyggda från tidigare kon­torslokaler, och kontorslokaler. Befintliga hotellrum, 120 stycken hyrs ut på kortare eller längre tid huvudsakligen till kommuner för pla­cering av bostadsbehövande. Dessa kan enkelt börja nyttjas som "vanligt" hotell om det skulle vara lönsammare.

I juni 2021 blev 32 nya lägenhetshotellrum klara efter ombyggnad från tidigare kon­tor. De nya rummen planeras hyras ut till företag och privatperso­ner, företrädesvis veckovis. De nya hotell-lägenheterna har god standard med parkettgolv och må­lade väggar samt duschrum med kakel och klinker. Alla rummen har en trinettenhet med enkel matlagningsmöjlighet. Rummen va­rierar mellan 20-36 kvm.

De befintliga hotellrummen har god standard med parkett­golv och målade/tapetserade väggar samt duschrum med kakel och klinker. Alla rum har kyl-/frysskåp. Rummen varierar lite i stor­lek och varierar med antalet bäddar.

Underhållsskicket är gott för åldern. Gemensamt kök med flera spisar för hyresgästerna att laga mat finns i Ericssons f d matsal och kök. Golvbeläggningen i det gemensamma köket m m är äldre korkmatta och plastmatta. Inget underhållsbehov föreligger för närvarande.

Kontorslokalerna har god standard från 1990-talet och utgörs av cellkontor alternativt öppen planlösning. Golven är belagda med parkett eller linoleum, väggarna är målade/klädda med målad väv och taken utgörs av undertak. Personallokaler finns i form av lunchrum med köksutrustning/trinettenhet och toaletter. Planlös­ningen är i är mycket väl anpassade efter dagens krav. Underhållsskicket är normalgott för åldern. 

I källaren finns garage, undercentral, bastu med dusch och förråd. Del av garaget utgör skyddsrum.

 

Omgivning/Natur

Vad händer i Kungens kurva?

Kungens kurva är ett av Stockholms, och därmed Sveriges, mest expansiva områden. 

Den nya stadsdelen Victoria är mer än bara bostäder. Här blandas parker, utegym och sprudlande torgliv med nytänkande restauranger och unika butiker. Cirka cirka 3 500 bostäder planeras endast ett stenkast från fastigheten. 

Se mer information under dokument och länkar. 

 

Närservice

Näromgivningen utgörs av handelsområdet med butiker, restau­ranger, nöjen och upplevelser samt av kontor och industrier. Ser­vicefunktioner och kollektiva kommunikationer finns inom gångav­stånd. Trafikleder nås på nära avstånd. En ny trafikplats har byggts från E4/E20 rakt in till Rektangeln 1, vilket gett värderingsobjektet ett mycket bra läge. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Fastigheten har ett datarum, kontakta mäklaren om intresse finns. 

Byggnadsbeskrivning

Byggnaden är grundlagd på betong. Stommen utgörs av betong med bjälklag i betong. Ytterväggarna är av betong. Fasaderna är klädda med betongelement. Fönstren är av isolerglastyp. Taket är täckt med plåt. 

Uppvärmningen sker med fjärrvärme. Ventilationen utgörs av me­kanisk till- och från luft med värmeåtervinning. Två hissar finns i det centrala trapphusets. Byggnaden är ansluten till nät för el, VA och värme.

Byggnadens underhållsskick är gott. OVK-besiktningen är godkänd.

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, totalt värde: 32 000 000 kr
Mark, totalt värde: 15 000 000 kr ().
Summavärde: 47 000 000 kr

Taxeringsår: 2020

Ansvarig Mäklare

Joakim Winthergard
Joakim Winthergard Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84