• Fasad från söder
  • Vy från Hamngatan
  • Hotell Stenugnen
Gotland
Bostadsfastighet
Adress
Korsgatan 6A
Åsatt fastighetsvärde
25 000 000 kr

För mer information kontakta

Joakim Winthergard Joakim Winthergard Ombildningskonsult - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84

Kontakta mäklaren för visning

Hotellfastighet i Visby hamn!

Hotellfastighet i ett fantastiskt läge i Visby hamn. Hotellet har idag en operatör med ett hyresavtal till 2024.

Hotell Stenugnen i Visby är ett familjärt och charmigt livsstilshotell, centralt beläget i inre hamnen i Visby. Almedalen och närmaste havsbad med sandstrand finns inom fem minuters promenad från Hotell Stenugnen.

Fastighetsbeskrivning

Förmedling avser en fastighet som ligger längst in i Visby hamn. Hotellet är uthyrd till operatör med hyresavtal som sträcker sig till 2024.  

Fastigheten har ritningar på en ny övervåning som fått positiva signaler från Region Gotland. Byggnaden bärs idag av en stålkonstruktion som medför att ombyggnad är möjlig.  

 

Hotell Stenugnen (Korsgatan 6A): Hotellet har 14 enkelrum och ett familjerum och drivs av tredje part som innehar hyresavtal. Hotellet har en mycket god beläggning. 

Byggnader

Korsgatan 6A

Byggnad i två plan uppförd på 1980-talet. Vi entrén kommer man i till hotellets lobby och reception. I anslutning därtill finns hotellets frukostmatsal med del av ringmuren som fondvägg. De 15 rummen är sedan fördelade på de olika våningsplanen. Bygganden är i mycket gott skick och har inget behov av renovering. Ägaren har en tagit fram ritningar för att bygga en ny våning på byggnaden. 

 

Omgivning/Natur

Visby hamn är en kommunägd allmän hamn i Visby med kajplatser för lastbåtar och för Gotlandsfärjorna samt en gästhamn för fritidsbåtar. Hamnområdet har en landyta på omkring 20 hektar. Visby hamn förvaltas av hamnavdelningen inom Region Gotlands tekniska förvaltning, utom gästhamnen, som är utarrenderad sedan 1966.

Gästhamnen  i centrala Visby. Platser finns både i inre hamnen, i fiskehamnen samt på norra vågbrytaren. Gästhamnen har 250 platser och hamndjupet är 3-6 m.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Budgivning sker på fastigheternas värde. Affär görs antingen direkt på fastigheterna eller på nystartat bolag med fastigheterna som enda tillgång. Indikativa bud på fastigheten ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld. Partiell finansiering kan under vissa omständigheter erbjudas av säljaren. 

Köparen står för egna förvärvskostnader. 10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten eller bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse

Tillträde senast:Enligt överenskommelse

Taxeringsinformation

Hyreshusenhet, hotell eller restaurangbyggnad (322)
Byggnad, värde: 4 011 000 kr
Mark, värde: 1 476 000 kr
Summavärde: 5 487 000 kr

Taxeringsår: 2016
Värdeår: 1988

Småhusenhet, bebyggd (220) Bör ändras till 320. 
Byggnad, värde: 3 923 000 kr
Mark, värde: 2 729 000 kr
Summavärde: 6 652 000 kr

Taxeringsår: 2018
Byggår: 1909
Värdeår: 1929