• Skabersjövägen
  • Skabersjö by
  • Vardagsrum
Svedala
Bostadsfastighet
Adress
Skabersjövägen 374
Pris
5 500 000 kr
Uthyrbar area
421 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
419 988 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet

Välskött hyresfastighet med 6 lägenheter fint beläget i idylliska Skabersjö by ett par minuter från Malmö.

Fastighetsbeskrivning

Hyresfastighet i 1 och 1/2 plan med 6 stycken hyreslägenheter. Fastigheten bebyggdes 1896 och byggdes om 1986 till sin nuvarande utformning. På tomten finns också en garagebyggnad med 6 stycken garage samt ett uthus med tvättstuga, pannrum och förråd. Varje lägenhet har en uteplats vid entrén och den stora tomten nyttjas gemensamt. 

Uppvärmning sker med värmepump och ytjordvärme och värmer upp bottenplan som inkluderas i hyran. Uppvärmning på andra plan sker med el och betalas av hyresgästen själv.

Nytt yttertak 2018.

Planlösning

Fastigheten inrymmer 6 stycken lägenheter fördelade på en tre rumslägenhet på ca 79 kvm, två st tvårumslägenheter på vardera ca 63 kvm, en fyrarumslägenhet på ca 106 kvm, en tre rumslägenhet på ca 70 kvm och en 1 rumslägenhet på ca 40 kvm. Alla med en uteplats. Lägenheterna är i bra skick.

Omgivning/Natur

Skabersjö by ligger några minuter med bil från Malmö strax innan Bokskogen och är en idyll med förskola, skola och många vackra och tidstypiska hus.

Kommunikationer

Nära Malmö, Svedala och ett par minuter med bil in till Malmö

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.