Viktoriagatan 11
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress:
Viktoriagatan 11
Åsatt fastighetsvärde:
5 950 000 kr
Hyresintäkt:
495 660 kr/år
Bruttoarea:
323 kvm
Markareal:
567 kvm

Hyresfastighet i Landskrona

Välskött hyresfastighet innehållande 5 lägenheter i centrala Landskrona.

Fastighetsbeskrivning

Välskött hyresfastighet med fem lägenheter byggt 1929. Löpande renoverat sedan 2008 och framåt. Boytan uppgår till ca 323 kvm och fördelad på tre plan samt källare.

Planlösning

På första plan finns två lägenheter. En två rums lägenhet med kök om ca 43 kvm samt ett extra "arbetsrum" med låg takhöjd och en tvårumslägenhet om ca 54 kvm.

På andra plan finns en två rums lägenhet med egen ingång från gården och trappa upp samt en stor enrumslägenhet på ca 61 kvm. 

Tredje våningen inrymmer en större fint renoverad lägenhet om ca 103 kvm med takterrass 

I källaren finns tvättstuga, torkrum, pannrum och lägenhetsförråd. 

Omgivning/Natur

Centralt beläget med promenadavstånd till city och stationen. I området finns såväl friliggande villor som flerbostadshus. 

Kommunikationer

Ca 500 meter till city och ca 1,5 km till Landskrona Järnvägsstation. Bra med parkering i området. 

Närservice

All service, butiker och restauranger finns inom promenadavstånd.  

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82