Malmö-Styrkan 12
Malmö
Bostadsfastighet
Adress:
Bodekullsgatan 46A-B
Pris:
26 000 000 kr
Hyresintäkt:
1 814 580 kr/år
Bruttoarea:
2 004 kvm

Hyresfastighet på Östra Sorgenfri

Välskött bostadsfastighet på Östra Sorgenfri

Fastighetsbeskrivning

Gediget hyreshus på Östra Sorgenfri med byggår 1946, uppfört i 5 plan med översta planet inrett med 4 vindslägenheter. Hissen går hela vägen från källaren upp till vindslägenheterna. Huset har två trappuppgångar med totalt 20 lägenheter som fördelar sig på en total boarea om 1 254 kvm. I huset finns 10 st. 3 rums lägenheter, 9 st. 2 rumslägenheter samt 1 st. 1 rumslägenhet, mellan 40-78 kvm.

Källare under hela huset som bl.a innehåller lägenhetsförråd, tvättstuga pannrum med fjärrvärmepanna samt källarförråd. Genomgående och tidsenliga lägenheter med större fönsterpartier och balkonger mot Bodekullsgatan på de 4 första våningsplanen. 7st. av lägenheterna har fått sina badrum renoverade under de senaste 5 åren.

År 1991 renoverades fasad, tak och plåtarbeten  Nya balkonger installerades. Då byggdes också vinden om till lägenheter och hissar installerades. Fjärrvärme installerades 2013.

Tomt om 750 kvm med lummig innergård, gräsytor och uteplats.             

Hyrorna är förhandlade 2024 och uppgår till totalt 1.814.580 kr (1.447 kr/kvm). 

Omgivning

Östra Sorgenfri är ett bostadsområde i Malmö i stadsdelen Södra Innerstaden, delvis i stadsdelen Centrum.

Östra Sorgenfri ligger mellan Nobelvägen och järnvägen mot Ystad, norr om Amiralsgatan. Delområdets norra del löper utmed gatorna Agneslundsvägen, Östra Farmvägen och Sorgenfrivägen. Området norr om Sorgenfrivägen (dvs. Sankt Pauli södra kykogård) räknas till stadsdelen Centrum, medan övriga området tillhör stadsdelen Södra Innerstaden. Området genomkorsas av Östra Farmvägen i nordsydlig riktning och av Spånehusvägen på tvären.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11