Rosenvångsgatan 21
Malmö
Bostadsfastighet
Adress:
Rosenvångsgatan 21
Pris:
14 500 000 kr
Hyresintäkt:
677 472 kr/år
Bruttoarea:
1 131 kvm

Hyresfastighet på Rosenvång

Hyresfastighet (320) på Rosenvång om ca 350 kvm i två plan samt råvind och källare. Fastigheten innehåller tre lägenheter som fördelar sig på 3:a på 73 kvm, 5:a på 121 kvm samt en 6:a på 131 kvm. Skicket på lägenheterna är väldigt gott och har en standard som ett nybygge. Det gjordes en totalrenovering av lägenheterna 2017/8 samt stambyte och ny eldragning/elcentraler. Då fick fastigheten även ny fjärrvärmeväxlare samt fönsterbyte. Det finns också en stor råvind som har förutsättningar att byggas om då delar av vinden varit bostad tidigare. Friköpt hörntomt om 792 kvm med goda parkeringsmöjigheter. Hyresintäkter för 2024 uppgår till 677.472 kr/år.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11