• Klaragatan 3 A
  • Tvättstuga i gatuhus
  • Klaragatan 3 B
Malmö
Bostadsfastighet
Adress
Klaragatan 3 A & B
Pris
6 800 000 kr
Tomtarea
367 Kvm

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Hyreshus med 7 lägenheter. Renoveringsbehov

Hyreshus på totalt 347 kvm med sju lägenheter fördelat på två tegelbyggnader. Lägenheterna är i renoveringsbehov.
Årshyra ca 535 000 kr/år.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger på Klaragatan, en tvärgata till Nobelvägen, i Norra Sofielund.

På fastigheten står två tegelbyggnader från 1920-talet. Utåt gatan en byggnad i 1,5 plan innehållande två lägenheter. På gården en byggnad i 2,5 plan med fem lägenheter.

Lägenheterna i gatuhuset har ej besökts av nuvarande ägare. I källaren finns pannrum med fjärrvärmeanläggning. Värmesystemet läcker, troligtvis under gården, för trycket faller och det är problem med värmen i gårdshusets vindsvåning. I källaren finns även tvättstuga med en tvättmaskin och en torktumlare.

I huset på gården finns finns fem lägenheter. På våning 1 och 2 finns fyra små ettor och på tredje våningen en vindsvåning. En 1:a har renoverats efter en vattenskada och har riktigt köksinredning, badrum med nya plastmattor och rum med laminatgolv. Övriga lägenheter i gårdshuset har endast trinettkök och badrum med äldre plastmattor och våtrumstapet. En av lägenheterna är i behov av sanering om hyresgästen flyttar ut.

Enligt uppgift har det tidigare funnits filmateljé med fotoframkallning på fastigheten vilket kan förväntas ha gett markföroreningar. Därför har den åsatts riskklass 2, stor risk för människa och miljö. Ofta innebär detta att inget behöver göras så länge verksamheten är oförändrad men skulle fastigheten utvecklas eller nya byggnader uppföras krävs markundersökning och eventuellt sanering. För mer information kring detta hänvisas till Miljöförvaltningen i Malmö Stad.

Hyror

Lägenhetshyror inklusive värme

1001 A  ca 100 kvm - 9 368 kr/mån - 112 416 kr/år

1002 A  ca 70 kvm - 6 998 kr/mån  - 83 976 kr/år 

1001 B  ca 30 kvm - 5 408 kr/mån - 64 896 kr/år

1002 B ca 30 kvm- 3 861 kr/mån - 46 332 kr/år

1101 B ca 30 kvm- 5 400 kr/mån - 64 800 kr/år

1102 B ca 30 kvm - 5 561 kr/mån - 66 732 kr/år

1201 B ca 55 kvm - 8 060 kr/mån - 96 720 kr/år

Totalt ca 345 kvm - 44 656 kr/mån - 535 872 kr/år - 1 544 kr/kvm/år

Omgivning/Natur

Norra Sofielund ligger norr om Lönngatan mellan Nobelvägen och Lantmannagatan.

Bebyggelsen består till stor del av flerbostadshus byggda mellan 1910 och 1938.

Kommunikationer

Fastigheten ligger precis nordöst om Södervärn som är en av Malmös större busshållplatser. Triangelns tågsstation ligger inom gångavstånd.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel.