• Borstahusen
  • Erikstorpsvägen 69 -71
  • I bakgrunden strandpomenaden
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress
Erikstorpsvägen 69, 71A, 71B
Pris
14 500 000 kr
Uthyrbar area
679 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
889 032 kr/år

För mer information kontakta

Peter Borgelin Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468
070-590 34 68

Kontakta mäklaren för visning

Hyreshus med sundsutsikt Borstahusen

Elva lägenheter varav två annex vid havet

Fastighetsbeskrivning

Ett unikt tillfälle att förvärva en hyresfastighet belägen endast 200 meter från strandkanten med fin sundsutsikt från de övre våningsplanen. Havet skymtar även i markplan. Nio lägenheter i huvudbyggnad samt två lägenheter i friliggande annex.

Bakgrund:

Borstahusen är ett klassiskt fiskeläge med anor från 1700-talet. Hamnmiljön och de närliggande kvarteren har bevarad äldre bebyggelse. Fastigheten som vi nu erbjuder till försäljning gränsar till den äldre bebyggelsen och norr/öster om etableras sedan ett antal år ett stort antal nya bostäder i företrädesvis exklusiva bostadsrättsföreningar.

Ett fåtal hyreshus kompletterar området som har rustats upp väsentligt med nya badbryggor (Lill-Olas brygga) och en ny strandpromenad med cykelväg längs havet till Helsingborg resp. Landskrona. 

Livsmedelsbutik finns inom 200 meter och i Borstahusens Hamn finns ett brett utbud av restauranger, fiskaffär mm samt kulturhuset Pumphuset med en fast utställning om Borstahusens historia samt tillfälliga konstutställningar m.m.

Till Landskrona centrum är det ca 4 km, Helsingborg ca 20 km samt Malmö ca 50 km.

Fastigheterna Sjötungan 13 och 14, är bebyggda med ett flerfamiljshus som omfattar nio (9) bostadslägenheter. Enligt taxeringen är den sammanbyggda huskroppen uppförd 1951-1952. Fastigheterna är ej samtaxerade men beskrivningen är utformad som om att det är en enhet/fastighet. Fastigheten har varit i samma familj sedan 1998. Nuvarande ägare, som består av fyra syskon, tog över fastigheten efter sin far 2014.

Tomt:

Den friköpta tomtmarken uppgår totalt till 1.348 kvm (674+674 kvm). Vacker trädgård i väster med anlagd gräsmatta och fyra delvis avgränsade och vindskyddade uteplatser med trädäck för hyresgästerna. Det finns en utgång från trädgården till ett populärt gångstråk ner mot hamnen.

Mot Erikstorpsvägen finns hårdgjorda markytor, dels en uppställningsplats för bil med marksten i söder i anslutning till garagebyggnaden, dels en asfalterad yta i norr.

Det är inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt.

Byggnation:

Flerfamiljshuset har byggts till i markplan i väster. Det rör sig om utbyggnader som berör tre lägenheter, dels två i mitten dels en i anslutning till den södra gaveln. Troligen är det tidigare uteplatser som nyttjats och tillbyggnaderna är enligt ritningsunderlag utförda 2006 (Sjötungan 13) samt 2009 (Sjötungan 14). 

Flerfamiljshuset är uppförd med stomme av betong och gul fasadtegel. Källarvåning under hela byggnationen. Byggnaden är uppförd med hög takresning i 1,5 plan + inredningsbar vind. Det finns två trapphus, Erikstorpsvägen 69 resp. 71A. En hög grund innebär större källarfönster i väster och lägenheterna i bottenplanet nås via en halvtrappa vilket begränsar insynen samtidigt som utsikten mot havet förbättrats.

Ovanvåningen omfattar fyra takkupor mot gatan (öster) samt sex takkupor mot havet (väster). Därutöver finns det moderna takfönster, ett mot gatan samt fem mot havet på vindsplanet. Det finns även ett antal äldre takfönster på vinden med bågar av gjutjärn från byggnadsåret.

Mot havet har byggnaden fem balkonger av varierande storlek. Tre av lägenheterna i bottenplanet har även egna vindskyddade uteplatser.

I mitten av bottenplanet mot havet finns en tillbyggnad som avser två lägenheter och är utförd 2009 för bostadsändamål i ett plan med utgrävd källarvåning. De aktuella lägenheterna har efter tillbyggnaden erhållit en extra biyta i form av isolerat rum i källarplanet, som nås via trappa från lägenheten. Tillbyggnaden är i källardelen utförd med grundläggning av betong och stomme med putsade Lecablock. Ovandelen av tillbyggnaden är utförd med reglad stomme av trä samt gul fasadtegel och bandtäckt, målat plåttak.

Gavellägenheten i den södra delen av bottenplanet har en separat tillbyggnad i ett plan för bostadsändamål. Tillbyggnaden har stomme av trä och fasad med laserad träpanel och bandtäckt målat plåttak.

Det finns källare under hela den ursprungliga byggnationen som innehåller pannrum, två tvättstugor, torkrum, lägenhetsförråd, elrum, cykelförråd samt flera förråd som endast disponeras av fastighetsägaren.

Ytor:

Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostadsytan till 609 kvm (320+ 289 kvm). Den verkliga bostadsytan är större. Annexen, inredd del av vind är ytor som troligen ej är med i taxeringen. Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare. Det finns troligen möjligheter att utöka bostadsytan genom inredning av hela vindsplanet om bygglov så medges. Se under rubriken bygglov!

Lägenheterna:

Lägenheterna är väl underhållna och generellt i gott skick. Det är varierande standard och ålder på kök och badrum. Slipade brädgolv, parkett- eller laminatgolv är det som dominerar när det gäller golvbeläggning. Badrummen har antingen våtrumstapet och våtrumsmatta, eller våtrumsmatta med kakel. En av lägenheterna har ett relativt nytt helkaklat badrum.

Merparten av lägenheterna har kök med vitmålad skåpsinredning, spis med häll samt  kyl, frys.

Två lägenheter har egen tvättmaskin/torktumlare (maskinerna ägs av resp.hg). Det finns två tvättstugor i källarplanet med torkrum för hyresgästerna.

Vinden:

Vinden har fem moderna takfönster.

En av lägenheterna har byggts om till etagevåning med tillgång till vindsplanet. Vindsplanet består av ett rum med två takfönster mot sundet. Golvytan på vindsplanet för denna lägenhet uppskattas till ca 30 kvm.

I övrigt är där delvis förberett för fortsatt inredning av 69:ans vind. Det finns ett isolerat förrådsutrymme om ca 15 kvm, som nås via en nedfällbar vindstrappa i trapphuset och tillträde till den oinredda delen som är oisolerad. 71A:s vind är oisolerad och nås via en nedfällbar vindstrappa från trapphuset.

Den totala golvytan i det fall hela vindsplanet för bägge trapphusen inreds uppskattas till ca 150 kvm. Här finns en stor potential för inredning av högklassiga bostadsytor med panoramautsikt mot sundet/Ven, förutsatt att bygglov kan beviljas.

Anm. Grannfastigheten i norr, som består av 4-5 radhuslägenheter, har vissa byggnadsmässiga likheter med Sjötungan 13+14 och tycks härstamma från samma byggnadsperiod. Grannfastigheten har ett stort antal takfönster i vindsplanet mot sundet.

Utsikten:

Tack vare att lägenheterna ligger en halv trappa upp så har även lägenheterna i bottenplanet viss utsikt mot sundet. På ovanvåningen är det fin sundsutsikt och på vinden är utsikten spektakulär med panoramautsikt mot sundet, Borstahusens Hamn och Ven.

Annexen:

På fastigheten finns två friliggande annexbyggnader avsedda för bostadsändamål.

Erikstorpsvägen 69 - södra annexet, cirka 25 kvm

Fastighetsägaren har förklarat att det rör sig om en ombyggnad av ett tidigare garage med verkstad till bostad. Av bygglovshandling från 2007 framgår att bygglov beviljas för om- och tillbyggnad av garage, förråd, verkstad för ändrad omvändning till bostadsändamål.

Grundläggning med betongplatta på mark. Stomme samt taklag av trä, fönster med isolerglas, gul fasadtegel. Yttertak av papp. Ventilation med självdrag. Ansluten till kommunalt VA. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Byggnaden har ej separat elmätare.

Vardagsrum och kök i öppen planlösning med pentry (kyl, spis, och fläkt). Laminatgolv. Ventilation med självdrag. Helkaklat badrum med dusch. 

 Erikstorpsvägen 71B - norra annexet, cirka 55 kvm

Byggnaden finns markerad på ett ritningsunderlag hos kommunen men fastighetsägaren har inte tillgång till något ritningsunderlag eller bygglovshandlingar och kan ej ange exakt byggnadsår. Stort trädäck/uteplats i anslutning till annexet

Grundläggning med betongplatta på mark. Stomme samt taklag av trä, fönster med isolerglas, gul fasadtegel. Yttertak av papp. Ventilation med självdrag. Ansluten till kommunalt VA. Uppvärmning via direktverkande elradiatorer. Byggnaden har separat elmätare.

3 rok. Laminatgolv. Ventilation med självdrag. Helkaklat badrum med dusch samt tvättpelare med tvättmaskin och torktumlare. Stort kök med matplats. Kyl, frys, spis och fläkt.

Lediga lägenheter:

De friliggande annexbyggnaderna är vakanta och kan disponeras fritt av en ny ägare.

Garage:

Vid gaveln i söder finns ett vidbyggt garage om ca 32 kvm uppfört  2002 enl. bygglovshandling (slutbevis).

Grundläggning med betongplatta på mark samt stomme, taklag och fasad av trä. Taktäckning av papp. Garaget har indragen el men saknar VA. Garageport av lackerad lättmetall. Garaget disponeras av fastighetsägaren.

Bygglov:

Säljarna, som består av fyra syskon, har tagit över fastigheten efter sin far omkring 2014. Om- och tillbyggnader har utförts under faderns innehavstid. Syskonen har endast underhållit fastigheten och där råder viss osäkerhet kring status när det gäller bygglov för inredning av vinden. Tillsvidare får hyresgästen som har en etagelägenhet endast nyttja vinden som förråd. Syskonen har inte vidtagit några åtgärder för att ansöka om bygglov men har ej heller några förelägganden från Landskrona kommun om bygglov.

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta. Säljaren har fri prövningsrätt.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.