Hörby
Industri/Verkstad
Adress:
Parkgatan 46
Pris:
5 950 000 kr
Bruttoarea:
7 080 kvm

Industri och kontorsfastighet i Hörby

På Parkgatan 46 i Hörby ligger denna tomställda industrifastighet om hela 1800 kvm med byggår 1969. Fastigheten har använts som lackering och bilverkstad och lokalerna har ett flertal portar med möjlighet att avskilja olika verksamheter. Lokalen har mekanisk ventilation med återvinning samt oljeavskiljare.

På den stora och inhägnade tomten om 5000 kvm finns förutom industrienheten en kontorsbyggnad om ca. 280 kvm. Här disponerar säljaren ett mindre kontorsrum om ca 15 kvm samt det finn tillgång till gemensam dusch, wc samt omklädningsrum för både industrifastigheten samt kontorsbyggnaden. Resten av kontorsbyggnaden är uthyrd för 8.000kr/mån i kallhyra.

Fastighetsbeskrivning

På Parkgatan 46 i Hörby ligger denna tomställda industrifastighet om hela 1800 kvm med byggår 1969. Fastigheten har använts som lackering och bilverkstad och lokalerna har ett flertal portar med möjlighet att avskilja olika verksamheter. Lokalen har mekanisk ventilation med återvinning samt oljeavskiljare.

På den stora och inhägnade tomten om 5000 kvm finns förutom industrienheten en kontorsbyggnad om ca. 280 kvm. Här disponerar säljaren ett mindre kontorsrum om ca 15 kvm samt det finn tillgång till gemensam dusch, wc samt omklädningsrum för både industrifastigheten samt kontorsbyggnaden. Resten av kontorsbyggnaden är uthyrd för 8.000kr/mån i kallhyra.       

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mats Lundberg
Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11