• Byggnadens framsida
  • Garagelänga
  • Port till garage
  • Byggnaden
  • Omklädningsrum
  • Lokal övreplan
  • Lokal övreplan
  • Del av lokal entéplan
  • Byggnadens gavel
  • Garagelänga
Tyresö
Industri/Verkstad
Adress
Thulevägen 23
Pris
7 000 000 kr
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
195 492 kr/år

För mer information kontakta

Jan Jedenborg Jan Jedenborg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare jan.jedenborg@bjurfors.se
070-782 00 86

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet

Delvis uthyrd Industribyggnad i Trollbäckens Industriområde. Byggnaden har två våningsplan med en totalarea om ca 950 kvm. Två fristående garage/förrådsbyggnader med 8 enheter.
Hyresintäkt/år: Uthyrt ca 195 192 kr + Vakanta ytor

Fastighetsbeskrivning

Delvis uthyrd industrifastighet uppförd 1965 med adress Thulegatan 23.  Byggnaden är i två våningsplan med en total uthyrningsbar area om ca 950 kvm.  

Markplan om ca 425 kvm. innehåller vakat garage med egen entré genom garageport. Uthyrt mindre kontor med tillhörande lageryta, egen entré.  Vakant produktionsyta med en takhöjd på 4 meter, entré sker genom garageport, lokalen har access till vakant yta på övre våningsplan. Uthyrt garage- förrådsutrymme med entré genom garageport.    

Övervåningen om ca 425 kvm innehåller uthyrt kontor ca 73 kvm med egen ingång. Vakant omklädningsrum med tillhörande duschutrymme. Vakant öppen lager-produktionsytor med access till delar av ytor på markplan.

På fastigheten är två garagebyggnader uppförda, en byggnad innehållande 5 garage och den andra byggnaden innehållande 3 garage, samtliga garageplatser är vakanta.

På inhägnad plan asfalterad tomt om ca 2 400 kvm är det gott om plats för förvaring och uppställning. 

 

Omgivning/Natur

Närliggande omgivning utgörs av industribebyggelse, villabebyggelse. Idrottsanläggning med bland annat fotbollsplan.

Kommunikationer

Buss finns i området till, Trollbäckens Centrum, Tyresö Centrum och till Gullmarsplan

Närservice

Trollbäckems Centrum ligger ca 1,5 km bort. Avståndet till Tyresö Centrum är ca 3,6 km där som finns  diverse butiker kommunal servise mm. Avståndet till Stockholm Centrum är ca 20 km.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud, Loi samt due dilligence, överlåtelseavtal och tillträde sker efter överenskommelse