• Infart och kontorsentré
  • Infart från gata
  • Baksida med lastkaj
  • Flygbild från förr
  • Trapphus entréplan
  • Verkstad entréplan
  • Kontor entréplan
  • Verkstad entréplan
  • Lager entréplan
  • Entré/kontor entréplan
Stockholm
Industri/Verkstad
Adress
Stallarholmsvägen 25
Åsatt fastighetsvärde
27 000 000 kr
Uthyrbar area
1 170 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
991 500 kr/år

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
08-728 22 87
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet Högdalens industriområde

Industrifastighet. 2 137 kvm tvåplansbyggnad, varav ca hälften är uthyrt och ca 965 kvm är tillgängligt/vakant. Stor tomt. Bolagsöverlåtelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är upplåten med tomträtt.

Tre av hyresgästerna har bedrivit verksamhet i fastigheten under längre tid, 20-25 år. Två av dem är relativt nyinflyttade. Lokalkontrakten löper om ca 2-4 år, med ett års förlängning. Delvis separat elmätning. Värme debiteras efter yta, på avräkning, likaså kostnader för snöröjning. Parkering ingår i hyrorna. Fastighetsägaren står för kostnader avseende fastighetsskatt (ca 49 000 kr/år), försäkring och tomträttsavgäld (160 000 kr/år, t.o.m. 2019-10-01). Vid en kommande överlåtelse planeras hyresgästerna stanna kvar i sina befintliga lokaler och fastighetsägaren lämna sina lokaler (ca 965 kvm) till annan brukare/hyresgäst.

 

Taxeringsuppgifter:

Industrienhet, annan tillverkningsindustri (426)
Byggnad, värde:        5 373 000 kr
Mark, värde:              4 511 000 kr
Summa värde:         9 884 000 kr

Taxeringsår: 2013
Värdeår: 1970
Industritillbehör finns.

Byggnadsbeskrivning

På fastigheten finns en byggnad uppförd, ursprungligen 1970. Byggnaden är en industri/lagerbyggnad i två plan ovan mark. Stomme i betong. Takbeläggning av papp (omlagt 2008) och plåt, fasader i plåt. 2-glasfönster. Självdragsventilation samt mekanisk ventilation med återvinning (FTX/FT). Uppvärmning via oljeeldning. Företrädesvis betonggolv med golvbrunnar, ej oljeavskiljare. Fastighetsfiber finns framdraget till men ej installerat i fastigheten. Yttertak samt fasader tilläggsisolerade. Fastighetsägaren har ägt fastigheten sedan byggåret.

I större delen av byggnadens bottenvåning bedriver fastighetsägaren (AB Cemek) verksamhet i egna lokaler om ca 965 kvm. Takhöjd ca 3,3 meter. Access via två portar om ca 2,7 respektive 3,0 meters höjd samt via entredörrar. Vidbyggd kontorsdel mot gatan, i övrigt utgörs ytorna av lager, produktions/verkstadsytor, personalutrymmen, lunchmatsal med klinker, teknikutrymmen samt aktivt skyddsrum som tjänar som förråd/lager. En del längst från gatan med egen port som i dag tjänar som lager, med takhöjd om ca 4,3 meter. Denna del av byggnaden kommer lämnas vakant.

I bottenvåningen finns ytterligare tre lokaler, med separata entréer från fastighetens tomt. Lokalytor 77, 240 respektive 45 kvm.

Byggnadens övervåning utgörs av två lokaler, med access via asfalterad ramp med lastkaj och 2,7 meter hög port på byggnadens baksida. Takhöjden på övervåningen är ca 4,0 meter. Lokalerna på övervåningen har en yta om 510 respektive 300 kvm.

Samtliga lokaler har egen access. Byggnaden är väl förberedd för och lämplig att dela upp i flera olika lokaler, då flertalet olika accesmöjligheter finns, via portar, entrédörrar och trapphus. Parkerings- och uppställningsmöjligheterna är goda. Två interna trappor/nödutgångar finns. Byggnaden har underhållits löpande och håller normal standard och är i normalt skick i förhållande till dess byggnadsår. 

Omgivning/Natur

Högdalens industriområde (även kallat Högdalens företagsområde) är fullt av aktivitet, beläget cirka 10 minuters bilfärd från Globen. I området bedriver ca 200 företag verksamhet inom olika branscher.

Huvudvägar genom området är Stallarholmsvägen, Harpsundsvägen och Kvicksundsvägen. Infart sker från Örbyleden i nordost respektive från Magelungsvägen i sydväst.

Framtidsplaner: Under mottot Högdalen 2020 - ett industriområde i världsklass har Stockholms stad för avsikt att utveckla Högdalens industriområde till ett hållbart industridistrikt med etablering av nya tjänster och arbetsplatser inom miljöteknik.

Kommunikationer

Närhet till Nynäsvägen, Huddingevägen, E4/E20.
SL-buss trafikerar området. T-bana Högdalen inom gångavstånd.

Övrigt

Tomten är inhägnad, asfalterad och sluttar mot gatan. På bägge sidor och mot baksidan finns generösa parkerings- och uppställningsytor.

Möjligheten kan finnas att bebygga fastigheten ytterligare. Den för området gällande Stadplanen från 1957 anger en högsta byggnadshöjd om 18 meter samt att 75% av tomten får bebyggas, med ett minimumavstånd om 12 meter mellan byggnaderna.Se bifogade planhandlingar/filer. 

Tidplan

Visning av fastigheten, budgivning, tecknande av kontrakt samt tillträde sker efter överenskommelse.