• Industrifastighet på attraktiv adress i Görla Industriområde
  • Två bra lastportar
  • Stor uppställningsyta/parkering på fastigheten
Norrtälje
Industri/Verkstad
Adress
Gäddvägen 5
Pris
13 000 000 kr
Tomtarea
3 819 Kvm

För mer information kontakta

Hampus Tapper Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet i Görla industriområde

Industrifastighet med utvecklingspotential. Fastighet om 900 kvm på tomt om 3 819 kvm.
Belägen i attraktiva Görla industriområde nära Norrtälje centrum.

Fastighetsbeskrivning

Industrifastighet om 900 kvm på tomt om 3 819 kvm. Marken/tomten har en stor asfalterad yta framför lokalen samt grusad yta på sidan och bakom fastigheten där det lämpar sig väl för parkering och/eller som uppställningsyta.

Fastigheten är taxerad med typkod 426, industrienhet, annan tillverkningsindustri.

Planlösning

Industrifastighet med utvecklingspotential.
Belägen i populära Görla industriområde invid E18 och nära Norrtälje centrum.
Idag används fastigheten främst som kontor. Fastigheten är utrustad med två lastportar samt har stora uppställningsytor.

Nedre Plan:
Entré med toaletter samt hiss.
Fullt inrett kontor med öppen kontorsyta, separata kontor, fullutrustat kök samt omklädningsrum och badrum.
Två lastportar.

Övre Plan:
Fullt inrett kontor med konferensrum, separata kontor, fullutrustat kök samt toaletter.

Översta våningen:
Ytan ovan övre plan har utnyttjats väl och där finns en inredd lägenhet med två separata sovrum, vardagsrum, kök och badrum.

Omgivning/Natur

Norrtälje är Stockholms läns nordligaste kommun med en stark befolkningstillväxt och pågående kraftiga expansionsplaner.

Kommunikationer

Fastigheten har en god tillgänglighet med bil med snabb access till E18 samt väg 76 och 276. Från Norrtälje till centrala Stockholm är det ca 6,5 mil och till Uppsala ca 7 mil.

Även god kommunikation genom bussar. Bl.a. går bussarna frekvent till Stockholm, det tar ca en timme till Östra staion i centrala Stockholm.

Närservice

Restaurang och handelsbutiker finns i Görla industriområde. I Norrtälje stadskärna finns all tänkbar service.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, tecknande av överlåtelseavtal, DD och tillträde sker efter överenskommelse.